pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka predstavnikov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in Združenja športnih centrov Slovenije


Sestanek je bil v sredo, 12.4.2007 ob 10. uri v Ljubljani.

 

Prisotni

Mag. Janez Kocijančič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije, Rafko Križman, član izvršnega odbora OKS-ZŠZ in upravnega odbora ZŠCS.

 

Dnevni red

  1. Program sodelovanja med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Združenjem športnih centrov Slovenije

 

Razprava in ugotovitve

 

Janez Kocijančič, je poudaril pomembnost organiziranja upravljavcev športne infrastrukture za prihodnji razvoj športa in športne infrastrukture v državi. Združenje lahko zagotavlja strokovno znanje in izkušnje pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju javne športne infrastrukture, ki jo uporabljajo športne organizacije za izvedbo svojih programov. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez podpira združenje in predlaga projektno sodelovanje.

 

Jože Jenšterle je predstavil delovanje združenja ter interese upravljavcev javne športne infrastrukture. Združenje in njegovi člani želijo sodelovati pri sprejemanju standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Združenje ima interes organizirati izobraževalne programe in programe funkcionalnega usposabljanja za specifična delovna mesta, ki jih potrebujejo upravljavci športne infrasturkture. V zadnjem letu se pripravljajo strokovne podlage za izdelavo standardov in normativov upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture. Člani združenja pripravljajo Katalog športnih centrov Slovenije, v katerem bo predstavljena športna infrastruktura države za potrebe informiranja uporabnikov in mednarodne športne in turistične promocije.

 

Rafko Križman je kot član izvršnih organov obeh združenj, povdaril potrebo po sodelovanju, ki je v interesu razvoja slovenskega športa in občin, ki so lastnice javne športne infrastrukture, ki zagotavlja storitve za športne organizacije.

 

Udeleženci sestanka so opredelili področja sodelovanja obeh institucij:

 

1.
Priprava standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture, kjer bodo nacionalne panožne športne zveze posredovale normative mednarodnih športnih zvez za športno infrastrukturo, tekmovališča in opremo za posamezne športe.

 

2.
Izdelava mreže športnih centrov Slovenije, ki bo predstavljala usmeritev za nadaljnji razvoj javne športne infrastrukture v državi, kar je v interesu športnih organizacij in občin, ki so večinoma lastnice teh objektov. Mreža bo še posebej pomembna pri usklajevanju interesov občin znotraj in med pokrajinami.

 

3.
Ustanovitev mednarodnega združenja športnih centrov, kjer bo Olimpijski komite Slovenije naslovil pismo drugim olimpijski Komitejem za posredovanje informacij o nacionalnih asociacijah športnih centrov oziroma upravljavcev športne infrastrukture.

 

4.
Priprava izobraževalnih programov za delovna mesta in poklice, ki so specifična za upravljavce javne športne infrastrukture in morajo biti uvrščena v Katalog delovnih mest, poklicev in funkcij v javnem sektorju, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije. Z uvrstitvijo the delovnih mest in poklicev v omenjeni katalog in izobraževanjem delavcev, bodo upravljavci javne športne infrastrukture, lažje in bolje upravljali z občinsko infrastrukturo, zagotavljali kakovostne storitve in izpolnjevali javni interes na področju športa.

 

5.
Uporaba storitev Hotela Union v Ljubljani za sestanke in programe združenja, v okviru možnosti, ki jih omogoča sponzorska pogodba med hotelom in Olimpijksim komitejem Slovenije.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestanka predstavnikov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 57 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008