pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka s predstavniki Občine Mozirje in Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje,
ter ogleda športne infrastrukture v občini


Sestanek je bil v torek, 21. avgusta 2007 ob 11.00 na Javnem zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje.

 

Prisotni

Mag. Ivo Glušič, vodja gospodarskega oddelka Občine Mozirje, Biserka Povše Tasić, direktorica Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, Urška Čokan, svetovalka v javnem zavodu in Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

 1. Program upravljanja javne športne infrastrukture v Občni Mozirje
 2. Ogledi športnih objektov
 3. Sodelovanje javnega zavoda v združenju

 

Razprava in ugotovitve

 

Točka 1

 

Biserka Povše Tasić je predstavila dejavnost Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, projekte športne dvorane v izgradnji ter športni park. Občina Mozirje bo dala občinsko športno infrastrukturo v upravljanje javnemu zavodu. Dosedaj so z objekti upravljala športna društva. Javni zavod bo pripravil program upravljanja javne športne infrastrukture v Občni Mozirje.

 

Jože Jenšterle je predstavil delovanje Združenja športnih centrov Slovenije ter možnosti sodelovanja z Občino Mozirje in javnim zavodom. Program upravljanja javne športne infrastrukture v Občni Mozirje naj bi vključeval seznam in opis športne infrastrukture, način urejanja odnosov z dosedanjimi upravljavci, programsko nalogo za razvoj športnega parka Mozirje, načrt funkcionalne preureditve športne dvorane, načrt upravljanja športne dvorane, finančni načrt upravljanja javne športne infrastrukture v Občini Mozirje, sistemizacijo delovnih mest in načrt zaposlovanja delavcev.

 

Točka 2

 

Po prvem delu sestanka smo si v spremstvu mag. Iva Glušiča, ogledali športno dvorano v izgradnji ter športni park Mozirje.

 

Športna dvorana je v fazi izgradnje sanitarnih prostorov, komunalnih instalacij in montaže prezračevalnega sistema, pred zaključnimi deli, zunanjo ureditvijo ter montažo opreme. Končana bo v prihodnjih mesecih. Po ogledu smo z vodjo izvajalcev na gradbišču govorili o tehničnih zadevah gradnje objekta ter o možnosti, da se montažne tribune postavi na zahodni del objekta, prostor pod platojem, na katerem bo sanitarni del, pa z zasteklitvijo in pomičnimi predelnimi stenami preuredi v dve ali tri manjše dvorane. Ta funkcionalna preureditev objekta bi zagotavljala pogoje za šolsko športno vzgojo, športno vadbo in tekmovanja športnih društev ter programe za občane. V manjših dvoranah bi upravljavec športne dvorane organiziral programe:

 • fitness,
 • aerobika,
 • step – učenje koordiniranega gibanja in pridobivanje fizične kondicije,
 • aerodance – različne oblike plesnih vaj,
 • CTC - integralna metoda kardiovaskularne in fizične vadbe, aerobike, stepa in vadbe mišic z različnimi rekviziti,
 • GAC - vadba trupa in nog,
 • CF - kondicijske vaje,
 • Fit Combat - kondicijske vaje s kombinacijo tehnik borilnih veščin in glasbeno spremljavo,
 • Postural pilates - kombinirane vaje za kondicijo in pravilno držo telesa,
 • En forma - kondicijske vaje za starejše osebe za boljšo fizično kondicijo in kakovost življenja,
 • Fit – joga - vaje za sprostitev in joga,
 • Cycling - vadba kolesarjenja na fiksnih kolesih,
 • Fit pump - vadba na drogovih ob glasbi.

 

Ogranizacija programov za občane, posebej za mladino, ženske in starejše ljudi, bi (1) občanom ponudila nove zanimive rekreativne in fitness programe, (2) omogočila pridobivanje finančnih sredstev, s katerimi bi financirali obratovanje in vzdrževanje objekta ter razbremenili občinski proračun in (3) ponudila mladim inštruktorjem in vaditeljem iz občine možnost dela oziroma zaposlitve.

 

Športni park Mozirje je velik športni kompleks z dvema nogometnima igriščema z naravno travo, asfaltiranim igriščem za košarko, asfaltiranim igriščem za in-line hokej, igriščem za odbojko na mivki s tribunami ter novim upravnim poslopjem. Objekti v športnem parku potrebujejo obnovo, delno rekonstrukcijo in funkcionalno preureditev. Upravno poslopje bi lahko kot poslovni prostor uporabljala športna društva v občini. V stavbi bi bili tudi vzdrževalci športnih objektov. Ob športnih igriščih bi zgradili otroško športno igrišče, ki bi v športni park pritegnilo mlade družine z otroki. Po izvedeni obnovi, bi se ponudba programov in storitev športnega parka vključila v turistično ponudbo Mozirja in celotne regije. Za razvoj športnega parka je potrebno pripraviti programsko nalogo ter projekte, s katerimi bo občina oziroma javni zavod konkuriral na razpisih Fundacije za financiranje športnih organizacij ter Ministrtsva za šolstvo in šport.

 

Točka 3

 

Zaradi potreb po strokovnem izobraževanju, svetovanju pri občinskih projektih upravljanja z javno športno infrastrukturo ter sodelovanju pri sistemskem urejanju pogojev za upravljavce športne infrastrukture v Sloveniji, se bo Javni zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje včlanil v Združenje športnih centrov Slovenije.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestanka s predstavniki Občine Mozirje in Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje ter ogleda športne infrastrukture v občini
pixel[ 77 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008