pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Vabilo

Na podlagi sklepa upravnega odbora združenja, z dne 2.9.2010, sklicujem 10. sejo skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki bo v četrtek, 2. decembra 2010 ob 15. uri v konferenčni dvorani Hotela Planja na Rogli.

Predlog dnevnega reda:

 1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
 2. Obravnava članstva združenja in potrditev sprejema novih članov 
 3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
 4. Zapisnik 9. seje skupščine združenja
 5. Nacionalni program športa in Zakon o športu
  Marko Rajšter, generalni direktor Direktorata za šport 
 6. Sistem plač v javnem sektorju in Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
  Mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Ministrstva za šolstvo in šport ter Judita Dobaj, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za plače
 7. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih
  Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje, dr. Ivanka Gale in dr. Aleš Petrovič, Inštitut za varovanje zdravja RS
 8. Tarife za javno predvajanje glasbe
  Marjan Klepec, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje in Janez Hvale, SAZAS
 9. Program združenja za leto 2011
  Jože Jenšterle, direktor združenja
 10. Razno

Celodnevni program na Rogli vključuje:

09.00 – 13.00Seminar »Šport in turizem« (14.00 – 15.00 Delavnica)
10.00 – 11.00 Seja upravnega odbora združenja
11.00 – 12.00Sestanek z direktorji podjetij, dobaviteljev blaga in storitev
13.00 – 14.00Poslovno kosilo
15.00 – 17.00Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije


V okviru programa na Rogli, se bodo predstavila podjetja, dobavitelji blaga in storitev.

 

Prosimo vas, da sporočite imena svojih predstavnikov na skupščini združenja ter prijavite udeležence strokovnega seminarja. Vaši predstavniki morajo pred sejo skupščine predložiti pisna pooblastila, ki jih lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Gradiva za skupščino so poslana po elektronski pošti.

 

Dodatne informacije dobite po elektronski pošti info@sportnicentri.si ali telefonu 041 393 111!

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008