pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel

Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Predstavitev

Dne 21. septembra 2005, je devetindvajset (29) športnih centrov, zavodov in agencij, na Brdu pri Kranju, ustanovilo Odbor upravljavcev športnih centrov Slovenije.

 

Dne 11. maja 2006, je dvainštirideset (42) športnih centrov, zavodov in agencij, v Portorožu, ustanovilo Združenje športnih centrov Slovenije.
 
Dne, 10. marca 2021, ima Združenje ima 47 članov, ki upravljajo z več kot 1.300 športnimi objekti in površinami, ki skupaj merijo preko 4. milijone m2. Vsako leto imamo preko 24,5 milijonov uporabnikov in obiskovalcev.

 

Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, nudimo otrokom, mladini, študentom, rekreativcem, športnikom, starejšim ljudem, turistom in drugim uporabnikom, kakovostne storitve in programe športa, kulture, zabave in prostega časa.
 
Upravljavci infrastrukture zagotavljamo gospodarno in učinkovito upravljanje, obratovanje in vzdrževanje športne infrastrukture


Najpomembnejši projekti združenja so: (1) Katalog športnih centrov Slovenije, (2) Normativi načrtovanja, projektiranja, gradnje, upravljanja, obratovanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas, (3) Zakonodaja in normativni akti s področja športa, prostega časa in infrastrukture ter (4) Državni katalog funkcij, delovnih mest in poklicev

Združenje sodeluje z Univerzami, poslovnimi šolami, občinami, ministrstvi, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez, strokovnim svetom za šport Republike Slovenije, Združenjem občin Slovenije, Skupnostjo občin Slovenije, gospodarskimi družbami, dobavitelji blaga in storitev ter mednarodnimi združenji upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.


Člani Združenja športnih centrov Slovenije


 1. 1000  Javni zavod Šport Ljubljana
 2. 1000  Športni center Triglav d.o.o. Ljubljana
 3. 1215  Javni zavod Sotočje Medvode
 4. 1230  Zavod za šport in rekreacijo Domžale
 5. 1310  Občina Ribnica, Športni center Ribnica
 6. 1360  Zavod Ivana Cankarja Vrhnika
 7. 1410  Zavod za šport Zagorje ob Savi
 8. 1420  Zavod za šport Trbovlje
 9. 1430  Kulturno rekreacijski center Hrastnik
 10. 1433  KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče
 11. 2000  Javni zavod Športni objekti Maribor
 12. 2250  Zavod za šport Ptuj
 13. 2310  Zavod za šport Slovenska Bistrica
 14. 2342  Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM
 15. 2360 Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
 16. 2370 Javni zavod Dravit Dravograd
 17. 2380 Javni zavod za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec
 18. 2390  Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem 
 19. 3000  ZPO Celje d.o.o. 
 20. 3210  Zavod za šport Slovenske Konjice
 21. Občina Šentjur
 22. 3252  Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 23. 3254  Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
 24. 3305  Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
 25. 3320  Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje
 26. 4000  Zavod za šport Kranj
 27. 4220  Zavod za šport Škofja loka
 28. 4228  Javni zavod Ratitovec Železniki
 29. 4270  Zavod za šport Jesenice
 30. 5000  Javni zavod za šport Nova Gorica
 31. 5220  Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
 32. 5270  Zavod za šport Ajdovščina
 33. 6101  Javni zavod za šport  Mestne občine Koper - Centro publico per lo sport e                     giovanille di comune citta di Capodistria
 34. 6258  Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije 
 35. 6330  Javni zavod Športni in mladinski center Piran - Centro sportivo e giovanile Pirano
 36. 8000  Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
 37. 8250  Zavod za šport Brežice
 38. 8290 Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
 39. 9231  Občina Beltinci
 40. 9250  Občina Gornja Radgona
 41. Zavod znanje Postojna
 42. Občina Logatec
 43. Center za šport, turizem, informiranje in kulturo STIK Laško
 44. 6000 Branko Florjanič, individualni član
 45. 8000 Srečko Vovko, individualni član
 46. 1241 Aleksander Hribar, individualni član
 47. Jože Jenšterle, individualni član

 


Dejavnost

 

 1. Usklajevanje in zastopanje skupnih interesov članov.
 2. Sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja upravljanja, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, ter drugih predpisov, ki zadevajo delovanje članov.
 3. Dajanje pobud in predlogov za normativno zakonsko urejanje področij delovanja članov.
 4. Sodelovanje pri določanju standardov upravljanja, rednega in investicijskega vzdrževanja, tehnoloških in tehničnih normativov, delovnih normativov ter financiranja športnih objektov.
 5. Sodelovanje pri načrtovanju, pripravi investicijskih elaboratov in gradnji športnih objektov.
 6. Sodelovanje pri oblikovanju programov in storitev v športni objektih ter določanju njihovih cen.
 7. Sodelovanje pri uvajanju sodobnih in učinkovitejših sistemov oskrbe z energijo.
 8. Sodelovanje pri urejanju prostora in varstvu okolja, ki je povezano z obnovo in rekonstrukcijo obstoječih ter izgradnjo novih športnih objektov in površin.
 9. Predstavljanje in promoviranje dela članov na predstavitvah, sejmih in strokovnih konferencah v Sloveniji in tujini.
 10. Spremljanje in analiziranje stanja in razvojnih trendov na področjih dejavnosti članov.
 11. Razvoj enotnega in celovitega informacijskega sistema in tehnologij.
 12. Izobraževalni programi s področja upravljanja in vzdrževanja športnih objektov (interdisciplinarni študijski programi) ter strokovne ekskurzije v športne centre v Sloveniji in tujini.
 13. Programi funkcionalnega usposabljanja za managerje, vodje športnih objektov, vzdrževalce, receptorje in druge profile delavcev v športnih objektih ter strokovne ekskurzije v športne centre v Sloveniji in tujini.
 14. Sodelovanje pri oblikovanju marketinških programov za trženje storitev in programov v športnih objektih za ciljne skupine uporabnikov; otroke, mladino, študente, rekreativce, športnike, upokojence, turiste in druge uporabnike iz Slovenije in tujine.
 15. Sodelovanje z mednarodnimi združenji in institucijami.
 16. Nudenje strokovne pomoči in svetovanje članom. Druge dogovorjene aktivnosti.
pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008