pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas
Financiranje infrastrukture
 
 
 

Seminar
EU sredstva za infrastrukturo za šport in prosti čas

Konferenčna dvorana Tivoli, Celovška cesta 25 v Ljubljani, četrtek, 25. november 2010

 

Program seminarja:

 

08.30-09.00
Registracija udeležencev seminarja in razdelitev gradiv 
 
09.00-09.15
Uvod
Jože Jenšterle
Miha Jazbinšek
09.15-10.00
Evropska unija in programi
  • Splošna načela proračuna Evropske unije
  • Centralizirani in decentralizirani programi
mag. Karin Žvokelj Jazbinšek
Tina Žibert
10.00-10.45
Vodenje projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije - Prvi del
mag. Karin Žvokelj Jazbinšek
Tina Žibert
10.45-11.00
Odmor
 
11.00-11.45
Vodenje projektov, sofinanciranih s strani Evropske unije - Drugi del
mag. Karin Žvokelj Jazbinšek
Tina Žibert
11.45-13.00
Državne pomoči
Predstavnik
Ministrstva za finance
13.00-14.00
Kosilo
 
14.00-14.45
Kohezijska politika
  • Finančna pravila upravičenosti programov
  • Primeri dobrih praks s področja infrastrukture za šport in prosti čas
Tina Žibert
14.45-15.30
Evropski projekti
  • Najpogostejše napake in težave pri pripravi in izvajanju evro. projektov  
  • Primer projekta s področja infrastrukture za šport in prosti čas
Tina Žibert
15.30-15.45
Odmor
 
15.45-16.30
Evropski projekti
  • Novosti na področju finančnih pravil upravičenosti programov
Tina Žibert

 
Program strokovnega usposabljanja sta pripravila Združenje športnih centrov Slovenije in specializirano podjetje MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d.o.o.. Program je del izobraževalnega programa: Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas, predmet 22206: Financiranje infrastrukture.
 
Program je namenjen načrtovalcem, investitorjem in upravljavcem infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji; direktorjem in vodjem oddelkov v občinskih upravah, direktorjem in strokovnim delavcem javnih zavodov in podjetij, ki upravljajo z infrastrukturo, turističnim podjetjem, zdraviliščem, smučiščem ter drugim institucijam, ki delujejo v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas.
 

Priloga:

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008