pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

 

 

Mednarodna šola upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas

Mednarodni seminar

 

B  A  Z  E  N  I

Laško, 17 november 2011

 

 

Izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« so razvili člani konzorcija: (1) Združenje športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, (4) Izobraževalni center Grm Novo mesto, (6)  Ensico S, d.o.o. Ljubljana, (7) El-Tec Mulej d.o.o. Bled in (8) Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije. 

 

Mednarodni seminar: Bazeni je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsebino seminarja je razvilo Združenja športnih centrov Slovenije, v sodelovanju s partnerji Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije ter podjetji Sotom d.o.o. Ljubljana, W.E.T. Wasser.Energie.Technologie GmbH, Kasendorf, Nemčija, Dr. Nüsken Chemie GmbH, Kamen, Nemčija, ZPO d.o.o. Celje in El-Tec Mulej d.o.o. Bled. Slušatelji so bili managerji, strokovnjaki in vzdrževalci bazenskih objektov ter dobaviteljev proizvodov in storitev za pripravo kopalne vode. Slušatelji so prejeli seminarsko publikacijo »Bazeni«. Vsa predavanja na seminarju so bila prikazana z video predstavitvami posameznih tem. Organizator je zagotovil konsekutivno prevajanje (nemščina – slovenščina) predavateljev iz Nemčije. Udeleženci seminarja so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju. Pred konferenćno dvorano so se predstavila podjetja Remax d.o.o. Maribor, Vita center d.o.o. Naklo in Sotom d.o.o. Ljubljana (gradiva, logotipi in panoji). Organiaztor je udeležence strokovnega seminarja povabil na poslovno kosilo.

 

 

Udeleženci

 

Predavatelji in organizatorji: mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje, Franc Šolar, dipl.ing.kem., Sotom d.o.o. Ljubljan, dr. Ivanka Gale in dr. Aleš Petrovič, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Michail Reis, direktor družbe W.E.T. Wasser.Energie.Technologie GmbH, Kasendorf, Nemčija,  dr. Dirk P. Dygudtsch, član strokovne komisije za bazenske vode pri DIN Inštitutu v Nemčiji, Branko Kunšič, El-Tec Mulej d.o.o. Bled., Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Slušatelji: Marjan Černe, Terme Krka d.o.o. Novo mesto, Katarina Gaser, Javni zavod Šport Ljubljana, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Erik Šček, Zavod za šport Ajdovščina, Melita Varga Lemut, Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, Irena Sušelj Šajn, Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Bojan Lončarič, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Helena Grajfoner, Javni zavod Center za mlade CEZAM Ruše, Viktor Kroflič, ZPO Celje d.o.o., Drago Zalokar, ZPO Celje d.o.o., Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Albert Derguti, Adriapool d.o.o. Kranj, Ivan Breznik, Terme Lendava d.o.o. Lendava, Branko Ravnak, Unior d.d. Zreče, Vladimir Županc, Unior d.d. Zreče, Štefan Smodiš, Sava medical in storitve d.o.o. Kranj, Leopold Jere, Zavod za šport Trbovlje, Valentina Moljk, Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Valter Jugovac, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Žiga Remic, Remax d.o.o. Maribor, Uroš Venturini, Makro 5 Instalacije d.o.o. Ljubljana, Peter Miklavec, URI-SOČA Ljubljana, Darko Margon, Zavod za šport Ajdovščina, Breda Gašper, Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, Raul Černeka, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Peter Trajbavič,Terme 3000, d.o.o. in Katja Kovač, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana.

 

 

Vsebina seminarja

 

1.

Predmet 12102: Standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas

 

Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas. mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje in Franc Šolar, Sotom d.o.o. Ljubljana. Vsebina: Splošni tehnični kriteriji za kopališča in pokrite bazene. Načrtovanje in oblikovanje programov. Normativi. Skladnost z okoljem. Faze in postopki. Upravljanje. Stroški gradnje in upravljanja. Vrste kopališč in pokritih bazenov. Kriteriji za opredelitev namenskosti bazenov. Šolski bazeni. Večnamenski bazenski kompleksi. Posebni bazeni. Letna kopališča.

 

2.

Predmet 12206: Priprava kopalne vode v bazenih

 

Register in načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode. dr. Ivanka Gale in dr. Aleš Petrovič, Inštitut za varovanje zdravja. Vsebina: Register kopalne vode (in infrastrukture). Pregled kopališč in pokritih bazenov po vrstah objektov (namen, velikost, opremljenost). Vgrajene tehnologije za ogrevanje in pripravo kopalne vode. Načrt zagotavljanja varnosti kopalne vode. 

 

3.

Predmet 12206: Priprava kopalne vode v bazenih

 

Regeneracija izpiralne vode iz peščenih filtrov (Standard DIN 19645/2006) in ultrafiltracija kopalne vode v bazenih (DIN Standard 19643/2011). Michail Reis, direktor družbe W.E.T. Wasser.Energie.Technologie GmbH, Kasendorf, Nemčija (konsekutivno prevajanje). Vsebina: Vrste in značilnosti regeneracije izpiralne vode iz peščenih filtrov. Predstavitev DIN Standarda 19645/ april 2006. Osnovni principi ultrafiltracije kopalne vode v bazenih. Predstavitev tehnologij ultrafiltracije. Predstavitev DIN Standarda 19643(2011.

 

4.

Predmet 12206: Priprava kopalne vode v bazenih

Predmet 12209: Čiščenje objektov in površin

 

Predlog spremembe standarda E DIN 19643/2011 (Priprava vode v bazenih za kopanje in plavanje, Uporaba specialnih čistil za kopališča). dr. Dirk P. Dygudtsch, član strokovne komisije za bazenske vode pri DIN inštitutu v Nemčiji. (konsekutivno prevajanje). Vsebina: Vrste in normativi čiščenja kopališč in pokritih bazenov. Predstavitev standarda E DIN 19643/2011. Predstavitev specialnih čistil za kopališča. Zniževanje časa čiščenja kopališč in pokritih bazenov z uporabo specialnih čistil.

 

5.

Predmet 12206: Priprava kopalne vode v bazenih

Predmet 22206: Financiranje infrastrukture

 

Membranska filtracija kopalne vode v bazenih in na kopališčih ter pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in prihranka energije. Primož Kunšič, El-Tec Mulej d.o.o. Bled. Vsebina: Vrste sistemov za pripravo kopalne vode. Načrtovanje izgradnje mikrofiltrirnih sistemov. Pravilna zasnova mikrofiltracije kopalne vode. Ključne informacje potrebne za izračun in zasnovo mikrofiltracije kopalne vode. Primeri dobrih praks. Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije. Ovire za uveljavljanje zagotavljanja oskrbe z energijo in prihranka energije. Primeri dobrih praks. 

 

 

 

Strokovni seminar je potekal od 9.00 do 14.00.

 

Zapisala poslovna sekretarka Jana Janežič.

 

Dokument si lahko tudi shranite, oz. natisnete:

 

pixelMednarodni_seminar_Bazeni_Laško
pixel[ 152 kb ]

 

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008