pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas

 

 

Seminar

GOLFSKA IGRIŠČA

Novo mesto, 17. marec 2010

 

Seminar je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Izveden je bil v sredo, 17. marca 2010, od 9. do 16. ure, v Višji šoli Grm Novo mesto. Seminar so organizirali Združenje športnih centrov Slovenije, Višja šola Grm Novo mesto in podjetje AB d.o.o. Žirovnica. Predavatelji so bili iz Anglije, Češke Republike in Slovenije. Slušatelji seminarja so bili vodje golfskih centrov, produktni vodja podjetja iz Zagreba ter študentje Višje šole Grm Novo mesto. Slušatelji so prejeli so prejeli študijsko gradivo in tehnične dokumente strojev in opreme za vzdrževanje golfskih igrišč. Vsa predavanja so bila predstavljena z video

predstavitvami. Predavanja tujih predavateljev so prevajalci konsekutivno prevajali iz angleščine v slovenščino. Slušatelji programa so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju.

 

Udeleženci

Predavatelji in organizatorji: dr. Jože Podgoršek, vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm Novo mesto, Marko Božič, AB d.o.o. Žirovnica, Tomaš Kurdziel, turf district manager Eastern Europe, Rain Bird Ltd, Praga, Češka Republika, Simon Andersen, international product support manager, Ransomes Jacobsen Ltd Ipswich, Anglija, Scott Forrest, international business development manager, Ransomes Jacobsen Ltd Ipswich, Anglija, Ulrich Kayser, director of European sales Bernhard and Company Ltd Heilderberg, Nemčija, Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Uroš Zvonc, Višja šola Grm Novo mesto, Stojan Košak, Kosport d.o.o. Ravne na Koroškem in Jure Božič, AB d.o.o. Žirovnica. Slušatelji: Aljoša Golob, Golf klub Celje, Darko Cecelja, Tonic d.o.o. Ljubljana, Ivan Pavičić, Sporttark d.o.o. Zagreb, Hrvaška, Borut Marošek, Javni zavod za turizem in šport Slovenj Gradec, študentje višje šole Grm Novo mesto: Sebastjan Bužekijan, Marko Hribar, Sabina Judnič, Sebastjan Mlekuž, Anja Poldan, Mojca Šraj, Ana Trifunović, in Sandra Vidmar, dijaki Kmetijske šole Grm Novo mesto: Janja Flisek, Simona Dimec, Klara Miko, Sabina Odlazek, Blaž Prosenik, Mateja Sotlar, Mojca Ajdišek, Lidija Brodarič, Mirabela Ćasurović, Mateja Gole, Sonja Grabnar, Žiga Hočevar, Petra Kerin, Renata Kocjan, Barbara Kužnik, Maja Lipovec, Nea Pavlovič, Karin Pongrac, Jožica Žabkar in Jerca Žužek.

 

Predmeti, teme in vsebine seminarja

  • Predmet 12108: Golfska igrišča. Tema: Upravljanje golfskih centrov. Predavatelj: Marko Božič, AB d.o.o., Žirovnica. Vsebine: (1) Vrste igrišč za golf in golfskih centrov. (2) Organizacija delovanja golfskih centrov. (3) Ponudba in trženje programov in storitev. (4) Vzdrževanje travnatih površin na golfskih igriščih. (5) Spremljajoči objekti in oprema golfskih centrov.
  • Predmet 12108: Golfska igrišča. Tema: Golfski centri v Sloveniji. Predavatelj: Marko Božič, AB d.o.o., Žirovnica. Vsebine: (1) Golfski centri v Sloveniji. (2) Predstavitev golfskih centrov v Sloveniji in njihove značilnosti. (3) Golfski objekti v Sloveniji v letu 2010. (4) Ponudba programov in storitev. (5) Razvoj golfa in golfskih centrov v Sloveniji.
  • Predmet 12108: Golfska igrišča. Tema: Mednarodna pravila golfa. Predavatelj: Marko Božič, AB d.o.o., Žirovnica. Vsebine: (1) Pregled in predstavitev mednarodnih pravil golfa. (2) Infrastruktura, spremljajoči prostori, oprema, semaforji in ozvočenje. (3) Golfska igrišča v državi, ki izpolnjujejo pogoje za organizacijo tekmovanj.
  • Predmet 12112: Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. Tema: Organizacija gnojenja travnatih površin. Predavatelj: dr. Jože Podgoršek, vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm Novo mesto. Vsebine: (1) Povzetek. (2) Uvod. (3) Pomen posameznih hranil. (4) Gnojenje športnih in rekreacijskih zelenih površin. (5) Izbor gnojil za gnojenje športnih in rekreacijskih zelenih površin. (6) Naprave za nanašanje gnojil.
  • Predmet 12112: Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. Tema: Nove tehnologije namakanja travnatih površin. Predavatelj: Tomaš Kurdziel, turf district manager Eastern Europe, Rain Bird Ltd, Praga, Češka Republika. Vsebine: (1) Vlaženje športnih igrišč z umetno travo. (2) Nove tehnologije namakanja. (3) Rain Bird razpršilec serije ELR.
  • Predmet 12112: Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas. Tema: Ekološka primernost kosilnih strojev. Predavatelj: Simon Andersen, international product support manager, Ransomes Jacobsen Ltd Ipswich, Anglija. Vsebine: (1) Ekološka primernost strojev za obdelavo trave. (2) Ročna košnja z Eclipse 100. (3) Košnja s strojem Eclipse 322. (4) Motorna olja.


Zapisala Jana Janežič, poslovna sekretarka.
 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

 Novo mesto - Seminar Golfska igrišča.pdf

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008