pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


 

SEMINAR IN POSVET

Ljubljana, 5. november 2009

 

 

 

ŠPORTNE DVORANE
obnove in rekonstrukcije

 

Seminar in posvet sta potekala v četrtek, 5. novembra 2009 od 9.30 do 16.30 v sejni dvorani Hale Tivoli v Ljubljani. Udeleženci seminarja so bili direktorji in strokovni delavci podjetij, upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, naravnih zdravilišč in občinskih uprav. Prejeli so prejeli pisno seminarsko gradivo, prospekte in dodatna predstavitvena gradiva podjetij. Vsa predavanja so bila predstavljena z video predstavitvami. Udeleženci strokovnega usposabljanja so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju.

 

Udeleženci

Predavatelji in organizatorji: Iztok Rems, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije, Leopold Kalin, sekretar Rokometne zveze Slovenije, Igor Dolinšek, generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Stane Kokalj, izvršni sekretar Nogometne zveze Slovenije za futsal, Zlatko Ivec, direktor podjetja IVEC d.o.o. Maribor, Miha Šter, direktor podjetja Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, Uroš Troppan, vodja projektov Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, Boris Rigler, direktor podjetja DIUL d.o.o. Brezovica, Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, mag. Jože Torkar, direktor El-Tec Mulej d.o.o. Bled, mag. Blaženka Pospiš Perpar, vodja projektne pisarne El-Tec Mulej d.o.o. Bled, Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije, Jana Janežič, poslovna sekretarka Združenja športnih centrov Slovenije. Slušatelji seminarja in udeleženci posveta: mag. Tatjana Hren, vodja razvoja in investicij, ZPO d.o.o. Celje, Dušan Zalokar, ZPO d.o.o. Celje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Slobodan Radujko, Javni zavod za šport Mestne občina Koper, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorana ŠRZ Velenje, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Janez Maršič, direktor Zavoda za šport Kočevje, Branko Velišček, direktor Zavoda za šport občine Tolmin, Alojz Deželak, direktor Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode, Branko Kirbiš, Javni zavod Športni objekti Maribor, Gregor Beranič, Zavod za šport Ptuj, Denis Fakin, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Vladoša Nižetič, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Daniel Cukjati, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Jože Nagode, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Miha Dragan, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Suzana Blatnik, vodja športne dvorane, Zavod za kulturo turizem in šport Vransko, Nino Ošlovnik, Športna zveza Šoštanj, Vilma Zupančič, Občina Brežice, Dušan Jernejčič, Občina Cerknica, Iztok Jerebic, Občina Beltinci, Uroš Zupan, Unior d.d. Zreče, Tomaž Žolgar, direktor podjetja Fingar d.o.o. Rogaška Slatina, Stanko Zupan, LEA, d.o.o., Lesce, Matej Razdevšek, PAN Goslar, d.o.o. Ig pri Ljubljani in Anton Kolarič, ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. Odranci.

 

Vsebina seminarja

 1. Športne dvorane v državi. Standardi in normativi športnih dvoran. Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije je predstavil rezultate ankete in analizo stanja športnih dvoran v državi. Prikazal je razvitost infrastrukture, razmerja med novogradnjami ter obnovami in rokonstrukcijami. Bodoči razvoj bo temeljil na trajnostnem razvoju, socialnem managementu, sodobnih tehnologijah in inovativnih programih. Svetovni trendi gredo v razvoj večnamenskih objektov ter v izobraževanju profesionalnih upravljancev in vzdrževalcev infrastrukture. razvili in uveljavili se bodo standardi in normativi načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas. Kriteriji za oblikovanje bodo vključevali: okolje, lastnino, sisteme upravljanja, vzdrževanje, nivoje infrastrukture, namene infrastrukture, uporabnike oz. kupce storitev, spremljajoče sisteme in objekte, kumunalne in tehnološke sisteme ter izobraževalne standarde.
 2. Pravila FIBA, Mednarodne košarkarske zveze. Iztok Rems, generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije je predstavil spremembe pravil FIBA, ki vključujejo: zaris igrišča, semafor 24 sekund, svetlobno obrobo table, razsvetljavo, semafor, lesena tla, zaris dvometerskega pasu in prosto stoječe koše. Predstavil je licencirane dvorane v državi in roke, ki jih je Košarkarska zveza Slovenije postavila za obnovo športni dvoran.
 3. Pravila IHF, Mednarodne rokometne zveze. Leopold Kalin, sekretar Rokometne zveze Slovenije, je predstavil pravila IHF o športnih dvoranah. V pravilih je razložil pomembna poglavja, kot so: označitev igrišča, spremljajoče prostore, parkete, semaforji in drugo opremo. Predstavil je licencirane športne dvorane v državi.
 4. Pravila FIVB, Mednarodne odbojkarske zveze. Igor Dolinšek, generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije je razložil pravila FIVB o športnih dvoranah. Podrobno je prikazal tehnične pogoje za odbojko, ki vključujejo: opis tekmovalne dvorane, igrišče, mrežo in anteno, drogove, sodniški stol, žoge, semafor, mize, tablice za menjave, osvetlitev in ozvočenje, dodatno opremo, rezervno opremo in uradne obrazce, sedeže, garderobe, tiskovno središče, dvorano za treninge, sobe in pisarne ter prostore za napovedovalca in uradnega fotografa. Predstavil je športne dvorane licencirane za mednarodne odbojkarske tekme.
 5. Pravila FIFA, Mednarodne nogometne zveze za futsal. Stane Kokalj, izvršni sekretar za futsal v Nogometni zvezi Slovenije je predstavil pravila za futsal v športnih dvoranah. Podrobno je prikazal tehnične pogoje za športne dvorane, ki vključujejo: igrišče, tribune, razsvetljavo, aanitarije, garderobe, druge prostore in športno opremo. Predstavil je tudi referenčne dvorane za futsal v Sloveniji.
 6. Predstavitev najnovejšega avtomatskega čistilnega stroja za športne dvorane. Zlatko Ivec, direktor podjetja IVEC d.o.o. Maribor in švicarski partner s sodelavci so predstavili najnovejši čistilni avtomatski stroj IVEC ROBO 40, za čiščenje velikih dvoran in čistila. Stroj je opremljen z navigacijskim sistemom in brez neposrednega upravljanja optimalno očisti velike površine. Nova tehnologija prihrani veliko dela in štroškov za upravljavce športnih dvoran.

 

 

 1. Označevanje igrišč v športnih dvoranah. Miha Šter, direktor in Uroš Troppan, vodja projektov Elan Inventa d.o.o. sta predstavila projekt zarisovanja in toniranja igrišč. Označevanje igrišč v športnih dvoranah in na zunanjih površinah vključuje: košarko, rokomet, odbojko, badminton, tenis, dvoranski nogomet. Prikazala sta tehnične detalje označevanja igrišč za posamezne športne panoge, ki pa vključujejo odločitev lastnika in upravljavce o vrstnem redu športov, ki se igrajo v določenem objektu.
 2. Oprema za športne dvorane. Miha Šter, direktor in Uroš Troppan, vodja projektov Elan Inventa d.o.o. sta predstavila vrste opreme za športne dvorane: parkete, talne obloge, talne koše, (teleskopske) tribune, semaforje, zapisnikarske mize in drugo opremo, ki je potrebna za kakovostno izvajanje programov v športnih dvoranah.
 3. Športna dvorana v Stožicah. Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana je predstavil zasnovo, projekte in potek gradnje nove športne dvorane in stadiona v Ljubljani. Predstavitev je vključevala: vsebinsko zanovo, glavne cilje, ki jih mesto zasleduje z izgradnjo tega kompleksa, arhitekturno zasnovo, podatke o kapaciteti objekta, spremljajočih objektih in površinah, komunalni in prometni infrastrukturi, programih, načrtovanih stroških obratovanja in vzdrževanja.
 4. Predstavitev lahke športne hale-balona. DUOL d.o.o. Boris Rigler, direktor podjetja DUOL d.o.o. Brezovica je predstavil koncept in novo tehnologijo postavljanja lahkih športnih dvoran. Prikazal je primerjave koeficientov toplotne prevodnosti in izkoristka toplot med ventilacijskimi enotami. razložil je potek montaže, dvoslojno membrano in sistem razsvetljave. Na koncu je predstavil projekt na ključ in ceno postavitve lahke športne dvorane z membrano.
 5. Učinkovita razsvetljava v športnih dvoranah - Pogodbeno zagotavljanje prihrankov. Mag. Blaženka Pospiš Perpar, vodja projektne pisarne in mag. Jože Torkar direktor podjetja El-Tec Mulej d.o.o. Bled sta predstavila izhodišča in cilje novih tehnologij pri učinkovitih sistemih razsvetljave v športnih dvoranah. Prikazala sta standarde in predpise razsvetljave v športnih objektih ter Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja. Cilji so: nižji stroški, boljša osvetljenost športnih dvoran, enostavnejše upravljanje ter analiza porabe električne energije. Predstavila sta tudi način pogodbenega zagotavljanja prihrankov.
 6. Posvet: Sodelovanje med občinami, upravljavci in športnimi organizacijami pri načrtovanju in izvedbi obnove športnih dvoran. Predavatelji in udeleženci seminarja so oblikoval naslednje sklepe posveta:
  1. Država potrebuje standarde in normative načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja in uporabe infrastrukture za šport in prosti čas. Občine, ki so lastnice večine javne infrastrukture v državi ter upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, ki imajo največ profesionalnega znanja in izkušenj o upravljanju in vzdrževanju te infrastrukture, morajo sodelovati pri pripravi standardov in normativov. Predlog se posreduje resornim ministrstvom, občinam in drugim združenjem športnih objektov v državi.
  2. Nadaljuje naj se razvoj mreže športnih centrov v državi. Športne centre bo potrebno razvrstiti po nivojih na lokalne, regijske in državne športne centre. Pri razvrščanju in določanju kriterijev je potrebno upoštevati bodočo regionalizacijo države, razvitost športov ter razvoj turističnega gospodarstva.
  3. Za racionalnejši razvoj, učinkovitejše upravljanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas, je potrebno v državi razviti sistem izobraževanja poklicev in strokovnega usposabljanja profesionalnih upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas ter programskih delavcev, ki bodo razvijali in tržili programe prostega časa, športa za vse, rekreativnega športa, športne vadbe in tekmovanj, programe za osebe s posebnimi potrebami in druge programe.
  4. Združenje športnih centrov Slovenije naj pripravi postopke za skupne aktivnosti lastnikov in upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, ki vključujejo zagotavljanje informacij in skupne aktivnosti pri projektih obnov in rekonstrukcij objektov ter nabav opreme.
  5. Združenje športnih centrov Slovenije naj z razvijanjem mednarodnega sodelovanja in delovanjem Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, zagotovi prenos znanj in izkušenj o novih tehnologijah in programih ter organizira študijske ekskurzije v najsodobnejše športne centre.

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelŠportne dvorane - obnove in rekonstrukcije
pixel[ 183 kb ]

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008