pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujSTROKOVNI SEMINAR IN POSVET

Hotel Ribno, 17. april 2008Javno-zasebno partnerstvo za razvoj občinske infrastrukture
za šport in prosti čas

 

Poročilo
    

Program

Strokovni seminar je vključeval dve tematski področji. Temi sta bili:

 • Javno zasebno partnerstvo v teoriji in praksi, ekonomski vidiki. Predstavitev oblik javno zasebnega partnerstva. BOT oblika projektnega financiranja. Evolucija javno zasebnega partnerstva v Sloveniji. Razlogi za slabo stanje javno zasebnega partnerstva v Sloveniji. Ključni dejavniki za uspeh javno zasebnega partnerstva na nivoju države. Ali Slovenija končno resno pristopa k uvajanju javno zasebnega partnerstva? Ključni dejavniki za uspeh javno zasebnega partnerstva na nivoju projekta.
 • Preoblikovanje javnih zavodov. Razmejitev med javnim in zasebnim. Struktura javnega sektorja v Sloveniji. Pravno statusno razlikovanje sedanjih javnih zavodov. Preoblikovanje javnih zavodov. Državni in samostojni zavodi. Dejavnost, premoženje, upravljanje in financiranje zavodov. Položaj zaposlenih. Zasebna ponudba javnih služb. Avtonomija ustvarjalcev v zavodih. Prenos premoženja. Statusna, pravna in organizacijska razmejitev med zavodi. Preoblikovanje javnih podjetij in javnih zavodov v zasebne oblike. Javno zasebno partnerstvo. Pravnoorganizacijske oblike oseb partnerstva z ustanovitvijo pravne osebe.  Pogodba o statusnem partnerstvu. Lastninske pravice in koncesije.

 

Nosilci tematskih področij in predavatelji

Nosilci tematskih področij in predavatelji so bili:

 • Prof.dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljnani.
 • Prof. dr. Rado Bohinc, Primorska Univerza.
 • Jože Jenšterle, dipl.univ.ekon.

 

Udeleženci

Seminarja in posveta se je udeležilo 17 slušateljev. To so bili: Vladimir Mauko, Občina Gornja Radgona, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve Medvode, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Ivan Pfeifer, JGZ ZPO Celje, Bognan Čepič, Javni zavod Športni center Maribor, Janez Maršič, Javni zavod za šport Občine Kočevje, Majan Klepec, Rdeča dvorana ŠRZ p.o. Velenje, Aco Trampuž, Mega centar Kranj, Bojan Žerovec, Infrastruktura Bled d.o.o., Irena Gogala, Infrastruktura Bled d.o.o., Melita Čotar, Občina Krško, Boštjan Koprivec, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Peter Lević, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Aleksander Hribar, Športni center Ribnica, Andreja Kočar, Občina Trzin.

 

Sklepi posveta

 • Za razvoj javno-zasebnega partnerstva na področju infrastrukture za šport in prosti čas bo, potrebna močna politična podpora države in občin, ki so lastnice te infrastrukture.
 • Država in občine morajo pripraviti listo projektov za identifikacijo in oceno primernosti za javno-zasebno partnerstvo.
 • Država, občine in upravljavci infrastrukture morajo zagotoviti usposabljanje strokovnih oseb in administracije, na področju priprave in izvedbe projektov javno-zasebnega partnerstva.
 • Država in občine morajo izvesti modelne (pilotske) projekte javno-zasebnega partnerstva.
 • Država in občine morajo razmejiti med državnimi (občinskimi) zavodi in samostojnimi zavodi, ki so bolj primerni za javno-zasebno partnerstvo.
 • Združenje športnih centrov Slovenije bo dalo pobudo resornim ministrstvom, združenju in skupnosti slovenskih občin, za posvet o javno-zasebnem partnerstvu pri razvoju infrastrukture za šport in prosti čas v občinah. Na posvetu naj bi obravnavali tudi pogoje za delo upravljavcev te infrastrukture (katalog funkcij, nazivov in delovnih mest, kolektivna pogodba, plačni razredi).

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008