pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sastanka predstavnika upravljača javne sportske infrastrukture iz Hrvatske
i Združenja športnih centrov Slovenije


Sastanak se održao u subotu 21.4.2007 u 8.30 u Hotelu Histria u Puli.

 

Prisutni

Miodrag Novosel, direktor Gradskog poduzeća Ekom d.o.o. iz Čakovca, Cvijeto Bratos, ravnatelj Javne ustanove Sportski objekti Dubrovnik, Željko Čengič, zamjenik ravnateljice Javne ustanove “Gradski bazeni Varaždin”, Mario Peruško, ravnatelj Javne ustanove Pula Sport, Željka Vulić, voditeljica unutarnje organizacije Javne ustanove Cerine iz Koprivnice i Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

 1. Projekt osnivanja Udruge sportskih centara (upravljaća sportske infrastrukture) Hrvatske
 2. Saradnja upravljača javne sportske infrastrukture iz Hrvatske u projektu osnivanja međunarodne asociacije upravljača javne sportske infrastrukture

 

Rasprava in zaključci

 

Točka 1

 

Jože Jenšterle je predstavio postupke osnivanja i program Združenja športnih centrov Slovenije. Udruženje su osnovali upravljači javne sportske infrastrukture iz Slovenije zbog:

 1. zastupanja njihovih interesa,
 2. obrazovnih programa specialnih profila njihovih radnika,
 3. pripreme standarda i normativa planiranja, izgradnje, upravljanja i održavanja javne sportske infrastrukture,
 4. izgradnje informacionog sistema sportskih centara,
 5. izrade kataloga sportskih centara,
 6. izrade kataloga dobavljaća roba i usluga,
 7. sudjelovanja sportskih centara kod pripreme zakona i propisa s područja javne sportske infrastrukture,
 8. savetovanja kod pripreme programa i idejnih projekata za izgradnju sportskih centara,
 9. povezivanja u međunarodne asociacije. Udruženje surađuje sa Ministarstvom za školstvo i sport, opštinama, stručnim odborom za sport Vlade Republike Slovenije, Olimpijskim komitetom Slovenije, republičkim sportskim savezima, strukovnim i obrazovnim institucijama te dobavljaćima roba i usluga.

 

Miodrag Novosel je izpostavio potrebu po povezivanju upravljača javne sportste infrastrukture u Hrvatskoj. Upravljači djeluju u različitim pravno-statusnim oblicime, kao javne ustanove ili gradska poduzeća. Neke objekte upravljaju sportska društva ili savezi. Za osnivanje Udruge upravljaća sportske infrastrukture u Hrvatskoj potrebno je dobiti podršku u Ministarstvu za školstvo, znanost i sport, Hrvatskog olimpijskog odbora i gradovima, koji su vlasnici poduzeća odnosno javnih ustanova.

 

Zaključak 1
Združenje športnih centrov Slovenije poslat će gradskim poduzećima i javnim ustanovama, koje su zainteresirane za osnivanje Udruge sportskih centara (upravljača sportske infrastrukture) u Hrvatskoj dokumentaciju, koja je potrebna za pripremu osnivanja udruge: pristupne izjave, statut i program udruženja.

 

Zaključak 2
Miodrag Novosel će prikupiti podatke o upravljaćima javne sportske infrastrukture u Hrvatskoj i usklađivati postupke osnivanja Udruge sportskih centara (upravljača sportske infrastrukture) u Hrvatskoj. Ime udruge odredit će članovi.

 

Zaključak 3
Prof. Krešimir Ivaniš, predsednik Komisije za sportske građevine i okoliš Hrvatskog olimpijskog odbora, predložit će predsedniku Hrvatskog olimpijskog odbora organizaciju sastanka o osnivanju Udruge sportskih centara (upravljača sportske infrastrukture) u Hrvatskoj.

 

Točka 2

 

Jože Jenšterle je predstavio projekt osnivanja Međunarodne asociacije sportskih centara (upravljača sportske infrastrukture). Projekat pripremaju sportski meneđeri, sportski centri i njihove asociacije iz više zemalja (Španjolska, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Poljska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Srbija, Australija, USA i Slovenija). Osnivanje se planira u narednoj godini. Poželjno je, da kod osnivanja sudjeluju i sportski centri iz Hrvatske.

 

Zaključak 4
Združenje športnih centrov Slovenije poslat će sportskim centrima (upravljaćima sportske infrastrukture), koji bi željeli postati članovi i sodjelovati u programu i aktivnostima međunarodne asociacije, pismo o namjeri i projekt osnivanja te asociacije.

 

Zaključak 5
Naredni sastanak vezan za osnivanje Udruge sportskih centara (upravljača sportske infrastrukture) Hrvatske, odrzat će se u Zagrebu.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sastanka predstavnika upravljača javne sportske infrastrukture iz Hrvatske i Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 49 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008