pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka med predstavniki Združenja športnih centrov Slovenije in avtorske agencije SAZAS


Sestanek je bil v ponedeljek, 19. junija 2006 ob 11. uri v prostorih SAZAS-a na Tržaški 34 v Ljubljani.

 

Prisotni

Matjaž Zupan, predsednik SAZAS-a, Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije, Alojz Mavrič, predsednik odbora za standarde in normative v Združenju športnih centrov Slovenije, Matjaž Vlasič, član upravnega odbora SAZAS-a, Janez Hvale, član upravnega odbora SAZAS-a in Simona Zupan, pravnika SAZAS-a.

 

Dnevni red

  1. Tarife za javno predvajanje glasbe v športnih objektih

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Jože Jenšterle je predstavil predlog za tarife za javno predvajanje glasbe, ki ga je sprejel upravni odbor Združenja športnih centrov Slovenije. Predlog vključuje različne vrste in velikosti športnih objektov. Matjaž Zupan je povedal, da ima SAZAS interes urediti razmerja s športnimi centri, v zvezi z javnim predvajanjem glasbe, s kolektivnim dogovorom. Jože Jenšterle je omenil, da ima SAZAS z različnimi športnimi centri, različne dogovore. Janez Hvale je menil, da izvirajo različni dogovori s sportnimi centri, iz različnih obdobij. Simona Zupan je povdarila, da ima SAZAS zakonsko podlago za urejanje teh razmerij in da zakon določa tudi sankcije za kršitelje. Alojz Mavrič je povedal, da so tarife za javno predvajanje glasbe previsoke. Na Letnem kopališču Kodeljevo zaradi tega razloga v pretekli sezoni niso predvajali glasbe. Upravljavec kopališča predvaja glasbo predvsem zaradi animacije obiskovalcev, da obiščejo kopališče. Za letošnjo sezono je potrebno dogovor skleniti takoj. Matjaž Vlašič je želel seznam prireditev, ki se odvijajo v športnih centrih. Jenšterle in Mavrič sta povedala, da je v športnih centrih vsako leto na tisoče športnih, kulturnih in drugih prireditev, zato je organizacijsko in administrativno zelo zahtevno zbiranje podatkov in sporočanje na SAZAS. Omenila sta, da so prireditve prijavljene na upravnih enotah in da SAZAS podatke o prireditvah lahko dobi tam.

 

Simona Zupan je menila, da morajo podatke posredovati športni centri, saj so solidarnostno odgovorni za obveznosti organizatorjev prireditev. Jenšterle je menil, da športni centri niso solidarnostno odgovorni za obveznosti organizatorjev prireditev. Janez Hvale in Matjaž Vlašič sta menila, da je potrebno zajeti predvsem glasbene prireditve. Vsi prisotni so se strinjali z ugotovitvijo, da se morajo tarife za javno predvajanje glasbe razlikovati glede na lokacijo športnega centra (center Ljubljane ali periferija).

 

Sklep 1
SAZAS preveri dogovore, ki jih ima z različnimi upravljavci športnih objektov in obvesti Združenje športnih centrov Slovenije.

 

Sklep 2
Združenje športnih centrov Slovenije na podlagi današnjega sestanka dopolni svoj predlog za tarife za javno predvajanje glasbe in ga posreduje SAZAS-u.

 

Sklep 3
Predstavniki SAZAS-a in Združenja športnih centrov Slovenije, bodo v najkrajšem času sklenili začasni sporazum, ki bo določil tarife za javno predvajanje glasbe, v letu 2006.

 

Sklep 4
Združenje športnih centrov Slovenije bo SAZAS-u poslalo Katalog športnih centrov Slovenije, ko bo pripravljen.Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik sestanka med predstavniki Združenja športnih centrov Slovenije in avtorske agencije SAZAS
pixel[ 73 kb ]

 

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008