pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion Ptuj


Sestanek je bil v četrtek, 22. aprila 2010 ob 11. uri v poslovnih prostorih združenja, Partizanska 23 v Kranju. Sestanek je vodil Jože Jenšterle.

 

Prisotni

Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in prireditve Medvode, Stane Kokalj, Nogometna zveza Slovenije in Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

1. Obnove športnih dvoran v Sloveniji

 

Sklepi

 

 1. Obnove športnih dvoran bodo v prihodnjih letih zelo pomembni investicijski projekti v javno infrastrukturo za šport in prosti čas v občinah.
  Razlogi za obnove športnih dvoran so različni:
  - dotrajani in neprimerni podi v dvoranah,
  - zastarela, pomanjkljva in nepopolna oprema za različne športe in programe v dvoranah,
  - dotrajane tribune in sedeži,
  - nova pravila mednarodnih športnih zvez,
  - interesi občin po obnovi dvoran in zagotovitvi dobrih pogojev za športno vadbo in tekmovanja domicilnih športnih klubov.
 2. Obnove bodo vključevale:
  - rekonstrukcije objektov,
  - (pre)ureditev spremljajočih prostorov (garderob, sanitarij, klubskih prostorov, površin za prireditve in drugih prostorov),
  - zamenjave in prenove parketov oz. talnih oblog,
  - ureditev tribun, nabavo teleskopslih tribun, zamenjavo sedežev,
  - novo označevanje športnih ingrišč in
  - nabave opreme (semaforji, koši, goli, zaščitne mreže, razsvetljava, ozvočenje in druga oprema).

  Cene obnov posameznih športnih dvoran bodo, po ocenah in podatkih iz občin, med 50.000 in 200.000 evrov. To so velike investicije za lokalne skupnosti. Obnovo bo potrebno izvesti v prihodnjem letu, saj bodo tako lokalne skupnosti zagotovila dobre pogoje za razvoj športa v občinah, športno vadbo, odigravanje državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj v dvoranskih športih.
 3. Združenje športnih centrov Slovenije naj nadaljuje z usklajevanjem tehničnih rešitev za označevanje igrišč in nabavo opreme za športne dvorane. Usklajevanje naj poteka z republiškimi športnimi zvezami in podjetji, dobavitelji proizvodov in storitev
 4. Združenje športnih centrov Slovenije naj zbere podatke o načrtovanih obnovah športnih dvoran v občinah in predlaga dobaviteljem proizvodov in storitev, ki so potrebni za obnovo dvoran, pripravo ponudb, ki bodo upravljavcem omogočile racionalno in ekonomično izvedbo obnov športnih dvoran.
 5. Združenje športnih centrov Slovenije, občine in republiške športne zveze naj predlagajo Ministrstvu za šolstvo in šport ter Fundaciji za financiranje športnih organizacij pripravo javnih razpisov, na katere se bodo prijavile občine / upravljavci, za sredstva, s katerimi bodo izvedli obnove športnih dvoran v državi.
 6. Udeleženci sestanka na podlagi podatkov iz občin ocenjujejo, da zaradi neusklajenih tehničnih vprašanj označevanja igrišč, nepripravljenih projektov za obnove športnih dvoran, pomanjkanja finančnih sredstev v občinah ter majhnega števila podjetij, ki so usposobljena za izvajanje takšnih del, večina športnih dvoran v državi do jeseni letos (1. oktober 2010), ne bo obnovljena in pripravljena na državna prvenstva in mednarodna tekmovanja, v skladu s pravili mednarodnih športnih zvez.
 7. Udeleženci sestanka predlagajo Ministrstvu za šolstvo in šport ter občinam, da v sodelovanju z Združenjem športnih centrov Slovenije pripravijo standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas. Standardi in normativi naj se sprejmejo v obliki pravilnika in tako postanejo priporočila, usmeritve in zakonska ureditev za načrtovanje, gradnjo, upravljanje, vzdrževanje in uporabo infrastrukture za šport in prosti čas v državi.

 

Sestanek je bil zaključen ob 12.40.

 

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

 Sestanek o obnovah športnih dvoran.pdf

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008