pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZapisnik sestanka predstavnikov upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru in združenja športnih centrov Slovenije

 

Sestanek je bil v sredo, 12. marca 2009 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Zavoda Športni objekti Maribor, na Koresovi ulici 7 v Mariboru.

 

Prisotni

Gregor Žmak, direktor Urada za šport Mestne občine Maribor, Anton Knez, direktor Zavoda Športni objekti Maribor, Aleš Antolinc, direktor Železničarskega športnega društva Maribor, Marjana Mežnar, direktorica Zveze mariborskih športnih društev Branik (prisotna v drugem delu sestanka) in Jože Jenšterle, direktor združenja.

 

Dnevni red

  1. Sodelovanje med upravljavci infrastrukture v Mariboru in združenjem
  2. Reorganizacija upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Maribor
  3. Razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Maribor
  4. Športna infrastruktura za Univerziado v Mariboru

 

Razprava

 

TOČKA 1

 

1.
Udeleženci sestanka ugotavljajo, da je sodelovanje med upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Maribor in Združenjem športnih centrov Slovenije dobro in se bo razvijalo tudi v prihodnosti. Ker so upravljavci infrastrukture v Mariboru člani združenja, lahko uporabljajo svetovalne storitve pri priravi programskih nalog in idejnih projektov, samo s plačilom nadomestil materialnih stroškov, za sodelujoče sodelavce združenja.

 

2.
Gospod Gregor Žmak, bo možnosti sodelovanja predstavil mestni upravi Maribora ter ocenil potrebe in interese za vzpostavitev sodelovanja med Mestno občino Maribor in Združenjem športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 2

 

3.
Projekt reorganizacije upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Maribor poteka. Združila sta se Športni center Maribor in Zavod Dvorana Tabor Maribor. Rezultati reorganizacije bodo vidnejši tekom tega leta. S projektom bo Mestna občina Maribor nadaljevala. Potrebno bo oceniti obseg in ekonomsko upravičenost nadaljnjega združevanja upravljavcev v mestni občini. Pred formalnim povezovanjem bo potrebno razrešiti organizacijske, lastniške in finančne obveznosti in pravice upravljavcev infrastrukture.

 

TOČKA 3

 

4.
Udeleženci sestanka ocenjujejo, da bi bilo primerno v Mestni občini Maribor izdelati projekt »Razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Maribor 2009 – 2015«. Projekt bo vključeval posnetek stanja zgrajene infrastrukture, pregled načrtovanih investicij v prihodnjih letih ter dolgoročne cilje Maribora pri razvoju infrastrukture za šport in prosti čas.

 

5.
Gospod Gregor Žmak bo preveril možnost organizacije sestanka na Mestni občini Maribor, v zvezi s projektom »Razvoj infrastrukture za šport in prosti čas v Mestni občini Maribor 2009 – 2015«. Na sestanek bodo povabljeni direktorji upravljavcev infrastrukture v Mariboru in Združenja športnih centrov Slovenije.

 

TOČKA 4

 

6.
Udeleženci sestanka ocenjujejo, da bi v odboru, ki pripravlja izgradnjo infrastrukture za Univerziado v Mariboru, morali sodelovati tudi predstavniki Urada za šport Mestne občine Maribor in upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru.

 

7.
Direktorji Urada za šport Mestne občine Maribor in upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Mariboru, se bodo v prihodnosti sestajali mesečno in obravnavali reorganizacijo upravljanja infrastrukture v Mariboru, razvoj infrastrukture v prihodnjih letih ter razvijali medsebojno sodelovanje.

Dokument si lahko tudi shranite oz. natisnete:

 

pixelZapisnik sestanka predstavnikov MOM in združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 124 kb ]

 

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008