pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
predstavitve Sistema brezžičnih spletnih točk v športnih centrih


Predstavitev je bila v sredo, 12. novembra 2008 ob 11. uri v Športnem centru Kranj.

 

Prisotni

Aleš Šepec, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Marjana Bajt, Infrastruktura Bled d.o.o., Branko Fartek, Mirko Rakuš in Tone Sušnik, Zavod za šport Kranj, Jože Jenšterle, Združenje športnih centrov Slovenije in Gregor Stojanovič, Dsport d.o.o. Kranj.

 

Dnevni red

1. Predstavitve Sistema brezžičnih spletnih točk v športnih centrih
2. Ogled delovanja vzorčnega sistema

 

Vsebina

 

TOČKA 1

 

1.

Predsednik združenja je udeležencem predstavitve posredoval temeljne infortmacije o zasnovi in ciljih razvoja sistema brezžičnih spletnih točk v športnih centrih, ki ga razvija Združenje športn ih centrov Slovenije. Predstavil je načine sodelovanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas pri nabavi in montaži teh sistemov v centrih, s katerimi upravljajo.

 

2.

Sodobne omrežne povezave

V zadnjem desetletju je v svetu opazen zelo povečan obseg uporabe računalnikov in hiter razvoj informacijske tehnologije. Te tehnologije so postale sestavni del življenja, saj velika mobilnost sodobnega človeka povečuje potrebo po komuniciranju, ne glede na kraj in čas bivanja.

 

Pri razvoju in uporabi najnovejših informacijskih tehnologij in računalnikov, je postala fizična povezava v omrežja zelo omejujoča. Razvoj omrežnih povezav gre vse bolj tudi v smeri brezžičnih povezav z vzpostavljanjem brezžičnih lokalnih omrežij. Sodoben dostop do interneta in intraneta je brezžičen, najpogosteje preko radijskih signalov (GSM, WLAN), infrardeče svetlobe (IR), mikrovalovne (usmerjene) povezave, satelitske povezave in drugih povezav.

 

Za dostop do interneta in intraneta na brezžični način lahko uporabimo mobitel, dlančnik, prenosni računalnik oz. drugo podobno računalniško napravo, opremljeno z napravo za sprejem/oddajo radijskega signala.

 

3.
Predstavnik podjetja Dspot d.o.o. Kranj, ki je bilo izbrano za razvoj sistema brezžičnih spletnih točk v špornih centrih, Gregor Stojanovič, je predstavil sistemsko zasnovo, elemente sistema, oblike uporabe in tehnično opremo.

 

4.

Omrežne povezave v športnih centrih

Nadaljnji razvoj inovativnega sistema spletnih točk v športnih centrih, vključuje najsodobnejše tehnologije, ki omogočajo hiter dostop do svetovnega spleta, prenos podatkov in informacij o infrastrukturi za šport in prosti čas ter programih, urnikih, posebnih ponudbah storitev, pregledu zasedenosti objektov, cenah in rezervacijah terminov. Razvoj teh omrežnih povezav vključuje preverjanje telefonskih komunikacij, ki omogočajo uporabo najsodobnejših programov.

 

Sistem bo upravljavcem infrastrukture za šport in prosti čas omogočal hitre in številčne komunikacije z uporabniki športnih obejktov, udeleženci športnih programov, kupci storitev, športnimi klubi, rekreativnimi skupinami, šolami in drugimi. Upravljavci bodo preko tega sistema ciljne skupine informirali o objektih, programih, storitvah, urnikih, prireditvah in cenah. Sistem se bo uporabljal pri trženju objektov in izvajanju marketinških aktivnostih. Sistem brezžičnih spletnih točk bo upravljavcem infrastrukture in občinam, omogočil izgradnjo informacijskih sistemov z manjšimi finančnimi sredstvi.

 

Pomembne lastnosti sistema brezžičnih spletnih točk so:

  • istočasen dostop do svetovnega spleta s strani večjega števila uporabnikov,
  • velika hitrost prenosa podatkov (do 108 Mpbs),
  • množična uporaba svetovnega spleta s strani uporabnikov v športnih centrih.

Stroški vzdrževanja sistema so nižji kot pri kabelskih sistemih. Sistem brezžičnih spletnih točk v športnih centrih je inovativni sistem, ki bo v prihodnosti upravljavcem in uporabnikov, zagotovil enostavno in hitro uuporabo svetovnega spleta, po nižji ceni.

 

TOČKA 2

 

5.

Predstavnik podjetja Dsport je udeležencem prikazal konkretne načine uporabe sistema brezžičnih spletnih točk na prenosniku in mobilnem telefonu. Udeleženci so si ogledali tehnično opremo, ki omogoča vzpostavitev sistema. Tehnična oprema in izdelava infrastrukture (kablaža) ter programske opreme, se prilagaja vsakemu športnemu centru oziroma objektu posebej, saj imajo zelo različne tehnične lastnosti in programe. Stroški izgradnje teh sistemov v športnih centrih so nizki in znašajo od 2.500 evrov za posamezen objekt do 25.000 za manjši športni center. Stroški so odvisni tudi od infrastrukture, ki že obstaja oziroma jo je potrebno zgraditi.

 

6.

Nadaljni razvoj sistema brezžičnih spletnih točk

Združenje bo v sodelovanju z izbranim izvajalcem nadaljevalo razvoj in poizkusno delovanje sistema brezžičnih spletnih točk v športnih centrih. Sistem bo vključeval nove oblike hitrih komunikacij med upravljavci športnih centrov in uporabniki storitev v športnih centrih. Sistem bo omogočal uporabnikom infrastrukture za šport in prosti čas, brezžične povezave na svetovni splet, s hitrim prenosom podatkov in hkratnim dostopom večih uporabnikov do svetovnega spleta. Sistem bo omogočil nižjo ceno investicij, ker se ne bodo polagali kabli. Nižja cena bo zagotavljala izgradnjo novih sistemov brezžičnih spletnih točk pri večjemu številu upravljancev infrastrukture. Sistem bo omogočil množično uporabo spleta za uporabnike infrastrukture za šport in prosti čas.

 

Nove storitve, ki jih želimo upravljavci športnih centrov ponuditi uporabnikom so:
(1) Športna info točka (internet terminal) o storitvah na področju športa.
(2) Brezžični dostop do interneta za potrebe izvajanja redne vadbe ali organizacije tekmovanj.
(3) Storitev, ki bo omogočala predvajanje video posnetkov športnih in drugih prireditev.
(4) »Ticketing«, sistem trženja vstopnic za prireditve v športnih centrih Slovenije. Razvijali bomo prototip sistema brezžičnih spletnih točk v izbranem športnem centru.


Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite:

 

pixelZapisnik predstavitve Sistema brezžičnih spletnih točk v športnih centrih
pixel[ 130 kb ]

Za odprtje dokumenta potrebujete program AdobeReader, ki si ga lahko brezplačno naložite s klikom na ikono

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008