pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
5. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije

 

Seja upravnega odbora je bila v četrtek, 20. avgusta 2009 ob 11. uri, v sejni dvorani Zavoda Tivoli na Celovški cesti 25 v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Upravni odbor je bil sklepčen. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja.

 

Prisotni

Ivan Pfeifer, predsednik združenja in direktor ZPO Celje d.o.o., Alojz Mavrič, Zavod Tivoli, vodja Enote Kodeljevo, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRC P.O. Velenje, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za šport Brežice, Rafko Križman, direktor Agencije za šport Novo mesto, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno-turističnega-rekreacijskega centra Radeče, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran in Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor. Na seji so bili prisotni Roman Jakič, direktor Zavoda Tivoli Ljubljana, Jože Jenšterle, direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka. Svojo odsotnost so opravičili: Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj d.o.o. Pragersko, Damjan Pintar, direktor Unior d.d. Turizem Zreče, Drago Banovič, namestnik direktorja Zavoda Tivoli Ljubljana in Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica,

 

Dnevni red

  1. Zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, 7.5.2009
  2. Program združenja v drugi polovici leta 2009 – sestanki, konference in seminarji
  3. Ankete
  4. Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
  5. Članarina in kotizacije za seminarje in ekskurzije
  6. Sprejem novih članov združenja
  7. Razno

 

Sklepi

 

TOČKA 1

 

Sklep 1
Sprejet je bil zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 7. maja 2009, v Portorožu.

 

TOČKA 2

 

Sklep 2
Upravni odbor je obravnaval predloge in sprejel program sestankov, konferenc in seminarjev združenja v drugi polovici leta 2009.

 

Sklep 3
Program sestankov, konferenc in seminarjev združenja v drugi polovici leta 2009, vključuje:

 

20. avgust (četrtek) – Hala Tivoli Ljubljana
5. seja upravnega odbora združenja

 

23. – 24. september (sreda in četrtek) – Magistrat Ljubljana
Mednarodni seminar »Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas«

 

25. september (petek) – Magistrat Ljubljana
Evropska konferenca Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas

 

1. oktober (četrtek) – Hala Tivoli Ljubljana
Seminar in posvet vodij športnih centrov in objektov ter vzdrževalcev »Športne dvorane«

 

16. oktober (petek) – HIT Alpinea Kranjska Gora (Hotel Ribno Bled)
Strokovni seminar »Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas«

 

5. november (četrtek) – Hotel Dobrava Zreče
Strokovni seminar »Fitness in wellness centri« (dogovor o vsebini in organizaciji)

 

3. december (četrtek) – HIT Alpinea Kranjska Gora (Hotel Ribno Bled)
Strokovni seminar »Prihodnost infrastrukture za šport in prosti čas«

 

3. december (četrtek) – HIT Alpinea Kranjska Gora (Hotel Ribno Bled)
8. seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije

 

Lokacije bodo določene naknadno.

 

Sklep 4
Združenje bo predlagalo Ministrstvu za šolstvo in šport sestanek, na katerem bomo obravnavali programe in projekte, kjer lahko sodelujemo. Za sodelovanje bomo predlagali projekta: (1) Standardi in normativi upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas in (2) Mednarodna šola upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. Pripravi se strokovna ekskurzija.

 

TOČKA 3

 

Sklep 5
Uprava zadruženja je pripravila ankete, ki jih bo združenje poslalo svojim članom, občinam in športnim organizacijam. Z anketami bomo pridobili podatke in vprašanja za pripravo strokovnih seminarjev in študijskih ekskurzij.

 

TOČKA 4

 

Sklep 6
Upravni odbor združenja je obravnaval priprave na izvedbo mednarodnega seminarja in Evropske konference upravljavcev za šport in prosti čas, ki bosta potekala v Ljubljani od 23. do 25. septembra 2009. Člani Združenja športnih centrov Slovenije, ki so tudi člani Mednarodnega združenja (IASLIM – International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management) ne plačajo kotizacije za študijsko gradivo in predavanja na seminarju. Vabljeni so na seminar in konferenco. Svojo udeležbo morajo potrditi.

 

TOČKA 5

 

Sklep 7
Letna članarina se plačuje v dveh delih. Prvi del (50%) plačajo člani v mesecu januarju za tekoče leto. Drugi del (50%) plačajo člani v septembru tekočega leta.

 

Sklep 8
Članarina se lahko v določenem deležu uporabi za kompenziranje kotizacij za seminarje (30% kotizacije) in študijske ekskurzije (15% kotizacije)

 

TOČKA 6

 

Sklep 9
Upravni odbor je obravnaval vlogo za sprejem v članstvo združenja. Sprejel je sklep, da se z današnjim dnem v članstvo združenja športnih centrov Slovenije sprejme Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec. Letna članarina novega člana je 350 EUR. V letu 2009 bo zavod plačal 175 EUR.

 

TOČKA 7

 

Direktorji upravljavcev so predstavili potek investicij v infrastrukturo za šport in prosti čas: (1) Tone Knez (objekti za Univerziado v Mariboru), Brane Florjanič (pokriti olimpijski bazen in športni park Bonifika v Kopru), Roman Jakič (nogometni stadion in dvorana v Stožicah in obnove drugih objektov v Ljubljani) in Matjaž Ukmar (športni center v Sečovljah, Piran).

 

Seja upravnega odbora je bila zaključena ob 12.30.

Zapisala poslovna sekretarka Jana Janežič.

 

Dokument si lahko tudi natisnete oz. shranite.

 

pixelZapisnik 5. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije
pixel[ 970 kb ]

pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008