pixel
pixel
pixel
Združenje

Orodja:

pixel
Športni objekti

Dvorana Zlatorog Celje

Pokriti olimpijski bazen in letno kopališče Kranj

Zunanji bazen v Ajdovščini

Športni center

Nova Gorica

Atletski stadion PtujZ A P I S N I K
sestanka s predstavniki podjetij, dobaviteljev blaga in storitev

 

Sestanek je bil v četrtek, 7. maja 2009 ob 11. uri, v sejni dvorani Hotela Slovenija v Portorožu. Vsi udeleženci sestanka so prejeli Katalog dobaviteljev blaga in storitev. Sestanek je vodil direktor združenja.

 

Prisotni

Miha Šter, direktor ELAN Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, Tomaž Lenič, direktor Slovenijašport – 3T d.o.o. Ljubljana, mag. Bojan Kumer, vodja projektov GEN-I d.o.o. Ljubljana, Tomaž Šolar, direktor SoTom H.V. d.o.o. Ljubljana, Ivan Rajterič, prokurist KLIMAEXPERT d.o.o. Ljubljana, Andrej Černe, manager Metra inženiring d.o.o. Trzin, Pavlič Slavko, manager PAN-Goslar d.o.o. Ig, Andrej Milovanovič in Slavko Cvetanovič, Pillar d.o.o. Ljubljana, Franci Weisseisen, partner Vita.Life Avstrija, Andrej Rogina in Tanja Oven, managerja NCH d.o.o. Ljubljana, Roman Jakič, direktor Zavod Tivoli Ljubljana, Drago Banovič pomočnik direktorja Zavod Tivoli Ljubljana, Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora in Jože Jenšterle, direktor Združenje športnih centrov Slovenije.

 

Dnevni red

  1. Predstavitev dobaviteljev, blaga in storitev
  2. Katalog dobaviteljev blaga in storitev
  3. Sodelovanje med združenjem in dobavitelji blaga in storitev

 

Razprava in sklepi

 

TOČKA 1

 

Predstavitev dobaviteljev, blaga in storitev

Združenje športnih centrov Slovenije je organiziralo drugi sestanek z dobavitelji blaga in storitev. Prvi je bil 4. decembra 2008 na Bledu. Direktorji in predstavniki gospodarskih družb, ki so dobavitelji blaga in storitev, so predstavili svoja podjetja in ponudbo. Poudarili so pomen tržnih komunikacij s ciljnimi skupinami kupcev ter učinkovite predstavitve ponudbe blaga in storitev z uporabo hitrih medijev (elektronska pošta, spletne strani, osebni kontakti s kupci).

 

Sklep 1
Udeleženci sestanka poudarjajo pomen neposrednih kontaktov med direktorji in managerji podjetij, dobaviteljev blaga in storitev ter upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas. Sestanki omogočajo navezavo osebnih kontaktov in neposreden prenos informacij, ki so pomembne za dobavitelje in kupce. Za predstavitve in promocijo ponudbe bodo dobavitelji uporabili možnosti, ki jih ponuja združenje na spletnih straneh, prireditvah in sestankih direktorjev upravljavcev infrastrukture.

 

TOČKA 2

 

Katalog dobaviteljev blaga in storitev

Združenje športnih centrov Slovenije je izdalo Katalog dobaviteljev blaga in storitev. Katalog je izdelan na podlagi rezultatov ankete, ki jo je združenje izvedlo med javnimi zavodi in podjetji, gospodarskimi družbami, občinskimi upravami in športnimi organizacijami, člani združenja, ki upravljajo z infrastrukturo za šport in prosti čas.

 

Publikacija DOBAVITELJI Katalog 2009 predstavlja ocene za 126 dobaviteljev blaga in storitev iz desetih področij. Ankete, ki so jih izpolnili upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, so pokazale najboljše dobavitelje na posameznih področjih blaga in storitev.

 

Za vsako področje navajamo tri najbolje ocenjene dobavitelje blaga in storitev:

 

1. Električna energija in ogrevanje (ocenjeno 9 dobaviteljev):
1. Elektro Maribor d.d. Maribor
2. Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje
3. Elektro Gorenjska d.d. Kranj.

 

2. Blago in storitve za vzdrževanje bazenov in kopalne vode (10):
1. SOTOM H.V. d.o.o. Ljubljana
2. TKI Hrastnik d.d. Hrastnik
3. Cinkarna – metalurško kemična industrija Celje d.d.

 

3. Ograjni sistemi (6):
1. DIFA Trading d.o.o. Radovljica
2. Montaža kovinskih izdelkov Petek Uroš s.p. Trbovlje
3. Almont d.o.o. Slovenska Bistrica.

 

4. Stroji in storitve vzdrževanja naravne in umetne trave (11):
1. Agrocom d.o.o. Slovenska Bistrica
2. FIT Šport d.o.o. Mengeš
3. Green consulting d.o.o. Prestranek.

 

5. Izolacija objektov in kritine (8):
1. Rudnik Rudi s.p. Celje
2. Omega izolacije d.o.o. Velenje
3. Merkur Naklo d.d.

 

6. Čistilni servis, čistila, stroji in sanitarni material (26):
1. Ivec d.o.o. Maribor
2. Surf d.o.o. Portorož
3. Europap d.o.o. Ljubljana.

 

7. Zunanje in dvoranske površine (športni tlaki, umetne trave, parketi) - (9):
1. Sorgo, Proizvodne storitve in trgovina d.o.o. Koper
2. Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem
3. Slovenijašport – 3T d.o.o. Ljubljana.

 

8. Športna oprema in rekviziti (16):
1. Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem
2. SIM šport servis d.o.o. Kranj
3. Slovenijašport – 3T d.o.o. Ljubljana.

 

9. Načrtovanje in projektiranje energetskih sistemov (8):
1. Eltec-Mulej d.o.o. Bled
2. Enekom d.o.o. Škofja Loka
3. AB Nadižar d.o.o. Kranj.

 

10. Rekonstrukcije in obnove objektov (21):
1. Tomec Tomaž s.p. Polaganje keramike in granita ter izdelovanje tlakov
2. Merkur d.d. Naklo PE Brežice
3. Cestogradnje d.o.o. Maribor.

 

Sklep 2
Združenje bo vsako leto izvedlo anketo med upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas. Na podlagi ocenjevalnih kriterijev bo ocenilo kakovost dobaviteljev, blaga in storitev na posameznih področjih. Za bolj pregleden trg blaga in storitev, bo k sodelovanju povabilo tudi gospodarske družbe, dobavitelje blaga in storitev.

 

Sklep 3
Združenje pripravlja projekt skupnih nabav za posamezne vrste blaga in storitev. V kolikor se bodo člani združenja odločili za skupne nabave izbranega blaga in storitev, bomo obvestili gospodarske družbe, ki ponujajo omenjeno blago in storitve ter jih povabili, da pripravijo svoje ponudbe.

 

TOČKA 3

 

Sodelovanje med združenjem in dobavitelji blaga in storitev

V razpravi na sestanku smo ugotovili, da direktorji in managerji dobaviteljev blaga in storitev, v veliko primerih, ne poznajo potencialnih skupin kupcev. Prav tako direktorji in strokovni delavci upravljavcev infrastrukture, ne poznajo ponudbe na trgih blaga in storitev. Skupna ocena je, da je potrebno izboljšati preglednost trgov in uporabljati hitre medije za prenos informacij.

 

Sklep 4
Gospodarske družbe, dobavitelji blaga in storitev bodo pregledali ponudbo združenja za predstavitev in oglaševanje svojega blaga in storitev. O svojih odločitvah bodo obvetili upravo združenja. Združenje ponuja dobaviteljem predstavitev in oglaševanje v Katalogu dobaviteljev blaga in storitev, na spletni strani združenja in direktni marketing z osebnimi kontakti na prireditvah in skupščinah združenja.


Zapisala: Jana Janežič, poslovna sekretarka

 

Zapisnik si lahko tudi shranite oz. natisnete.

 

pixelZapisnik sestanka s predstavniki podjetij, dobaviteljev blaga in storitev
pixel[ 145 kb ]

pixel

I feel slovenia

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008