pixel
pixel
pixel
NAPOVED DOGODKOV
pixel
AKTUALNE ZADEVE

Vabilo na 2. sejo upravnega odbora v mandatnem obddobju 2020 - 2024

 

Vabilo

 

1. seja Upravnega odbora 21. 12. 2020 preo video klica z uporabo aplikacije ZOOM

 

 Vabilo

 

 

Skupščina ZŠCS, Begunje, 17. 09. 2020

 

Vabilo

 

 

20. seja Upravnega odbora Ljubljana, 26. 8. 2020

 

Vabilo

 

 

 

Ljubljana, 15. 6. 2020

19. seja 

 

Ljubljana 12.05.2020

18. seja UOZŠCS

 

Vabilo v PDF obliki

 

 

 

Ajdovščina 14.02.2020

17. seja UO ZŠCS

 

Vabilo

 

 

 

Ljubljana 28.11.2019

Vabilo na 1. letno delovno srečanje direktorjev in njihovih ožjih sodelavcev, članov ZŠCS

 

Vabilo v PDF obliki

 

 

Beograd 3. in 4. oktober 2019 

Strokovna ekskurzija je namenjena članom ZŠCS. Predviden je ogled dvorane Pionir (v prenavljanju), atletske dvorane, ledne dvorane, kompleksa Tašmajdan in seveda Arene Beograd, kot največjega večnamenskega objekta daleč na okoli

 

 

Slovenska Bistrica, 14. 6. 2019

12. srečanje športnih centrov Slovenije

Organizator letošnjega druženja je Javni zavod za šport, ki pripravlja pester program za vse udeležence, saj se bomo lahko pomerili v nogometu, tenisu, keglanju, se sprehodili po obronkih Pohorja ali si ogledali lepo prenovljen bistriški grad.

 

Vabilo v PDF obliki

 

Žalec, 14. 5. 2019

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 - 2020.

 

Vabilo v PDF obliki

 

Koper, 24. 4. 2019

Združenje športnih centrov Slovenije skupaj z Javnim zavodom za šport MO KP organizira brazplačni seminar Upravljanje z bazeni. 

Seminar bo 24. aprila 2019 v novem olimpijskem bazenu v Kopru. Udeležba je za člane našega Združenja brezplačna. Zaradi lažje organizacije seminarja vas prosimo, da potrdite vašo udeležbo do četrtka, 18. aprila 2019 na elektronski naslov brankof13@gmail.com.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27. 2. 2019

Seminar Vzdrževanja nogometnih igrišč z naravno travo

NZS in Združenje športnih centrov Slovenije organizirata seminar Vzdrževanje nogometnih igrišč z naravno travo.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 07. 12. 2018

Brezplačni seminar

Vabljeni na brezplačni seminar, ki bo 7. decembra 2018 ob 10. uri v centru Stožice. Predstavljen bo zakon o sistemu plač v javnem sektorju in napredovanja v letu 2018 ter dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja.

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27.11. 2018

13. seja upravnega odbora Združenja šporntih centrov Slovenije

na  13. sejo upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017-2020, ki bo v torek 27. novembra 2018 ob 11. uri v centru Stožice, Vojkova ulica 100, vhod v garažo št. 4, v Ljubljani

 

Vabilo v PDF obliki

Ljubljana, 27.11. 2018

3. Seja Skupščine Združenja šporntih centrov Slovenije

Na podlagi sklepa upravnega odbora Združenja z dne 23. 10. 2018, sklicujemo 3. Sejo skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 – 2020. Seja bo v torek 27. novembra 2018 ob 12. uri v centru Stožice, Vojkova ulica 100, vhod v garažo št. 4.

 

Vabilo v PDF obliki

Maribor, 17.5. 2018

Spomladanska seja skupščine združenja

V mesecu maju bodo člani združenja pregledali poslovanje združenja v preteklem letu, obravnavali interese in potrebe članov, ki so jih izrazili v izvedeni anketi ter program združenja. Izvedene bodo volitve članov upravnega odbora.  

 

Kranj, 22.6. 2018


11. srečanje športnih centrov Slovenije

Naslednje srečanje delavcev upravljavcev športnih centrov Slovenije, bo potekalo v petek, 22. junija 2018, v Kranju. Zavod za šport Kranj bo gostil delavce javnih zavodov in podjetij iz vse Slovenije in ponudil zanimiv program športnih tekmovanj, pohod v hribe in družabni dogodek.

 

pixel

ODLOK O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

 

Več si preberite tukaj.

 

 

OMEJITVE PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

 

Več si preberite tukaj.

 

 

POPOLNA ZAPORA ŠPORTNIH OBJEKTOV

 

Več si preberite tukaj.

 

 

NOGOMETNI STADION V BREŽICAH V NOVI PODOBI

 

Leto 2020 je bilo na tej lokaciji v investicijskem smislu zelo pestro. Objekt nogometnega stadiona je bil vključen v projekt celovite energetske obnove objektov v projektu javno zasebnega partnerstva.  V sklopu te prenove se je na objektu zamenjalo vse zunanje stavbno pohištvo, izdelana ja izolacijska fasada objekta, izolacija podstrešja, vgrajena energetsko varčna razsvetljava ter ogrevanje s toplotno črpalko zemlja -  voda. Ob samem izvajanju del se je pokazalo, da je v izredno slabem stanju tudi kritina objekta, zato je občina dodatno zagotovila sredstva tudi za obnovo oziroma zamenjavo strehe objekta. S strani zavoda smo zagotovili zamenjavo tlakov v treh pisarnah v nadstropju, ki še niso bile obnovljene, prav tako pa smo v lastni režiji tudi izvedli beljenje prostorov. Ves čas poteka del smo se s strani zavoda udeleževali koordinacij in sproti spremljali izvajanje del ter s tem prispevali k boljši izvedbi in sprotnim odpravljanjem težav ter ustreznim rešitvam.

 

Sočasno je potekala tudi investicija izgradnje igrišča z umetno travo in razsvetljave tega igrišča, kjer smo ravno tako ves čas aktivno sodelovali. V okviru te investicije so zgrajene tudi ograje okrog igrišča. Vrednost investicije v igrišče je presegala 800 tisoč evrov. Večino sredstev ja v proračunu zagotovila Občina Brežice, projekt pa sta sofinancirali tudi nogometna zveza in fundacija za šport. 

 

 

SODOBEN, ATRAKTIVEN, ADRENALINSKI SKATE PARK NA BONIFIKI V KOPRU

 

 

Koncem februarja se je na Bonifiki v Kopru pred olimpijskim  bazenom odprl nov skate park, na katerega so ljubitelji teh veščin čakali skoraj celo desetletje. Razprostira se na površini skoraj 900 kvadratnih metrih in je razdeljen na tri sekcije z različnimi elementi. Naložba je vredna 240.000 evrov in je, kot je poudaril koprski župan Aleš Bržan, le prvi korak celovite ureditve parka urbanih športov na tem področju.

 

 

 

 

GRADNJA BAZENSKEGA KOMPLEKSA SLOVENJ GRADEC

 

V Slovenj Gradcu je v polnem teku izgradnja pokritega 25 m bazena z dvižnim dnom, otroškim bazenom, wellnes in fitnes centrom, rehabilitacijskim centrom in otroško igralnico. Ob njem pa bo zrastel še park urbanih športov, ki bo obsegal pump track, rollerski poligon, plezalno steno in fitnes na prostem. Otvoritev je predvidena za junij 2022.

 

 

 

UKREPI VEZANI NA COVID

 

 

V četrtek 17. 9.2020 je podjetje Elan Inventa gostilo 5. redno skupščino ZŠCS. Po soglasnem sprejetju poročil o delu in finančnem poslovanju za leto 2019 so člani skupščine izvoli nov upravni in nadzorni odbor. Naše združenje bo tudi v naslednjem mandatnem obdobju vodila mag. Tanja Polajnar, direktorica Šport Ljubljana. Po uradnem delu nam je gostitelj predstavil najzanimivejše proizvode iz svoje prodajne ponudbe. Druženje smo zaključili z ogledom Alpskega smučarskega muzeja Elan, ki je prava paše za oči.

 

 

 

 

 

Ljubljana, 29. 7. 2020

 

Razpis za direktorja ZŠCS

 

Združenje športnih centrov Slovenije, Partizanska 35, 4000 Kranj, na spletni strani www.sportnicentri.si objavlja razpis za direktorja ZŠCS.


Pogoji za opravljanje dela so:

 • aktivno znanje slovenščine,
 • višja ali visoka izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih položajih pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas
 • organizacijske sposobnosti pri organiziranju in vodenju upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

 


Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti:

 • življenjepis in poslovne reference z opisom delovnih izkušenj,
 • potrdilo o izobrazbi,
 • potrdilo o nekaznovanosti.

 

 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let s skrajšanim delovnim časom. Nastop dela bo predvidoma 5.10.2020. Po poteku štirih let je ista oseba lahko ponovno imenovana za direktorja.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15. dneh od objave na e-naslov vesna.prodan@sport-ljubljana.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30. dneh po opravljeni izbiri.

 

Informacije v zvezi z združenjem in tekstom razpisa lahko dobite po elektronski pošti vesna.prodan@sport-ljubljana.si.

 

Tatjana Polajnar

predsednica

 

Ljubljana, 29.11.2019 - Sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport

 

Predstavniki ZŠCS smo se sestali z dr. Jernejem Pikalom, ministrom za izobraževanje, znanost in šport, ter njegovimi sodelavci. Predstavili smo jim izzive s katerimi se člani ZŠCS srečujejo pri svojem delu in še posebej opozorili na problematiko na področju standardov in normativov, za katero pričakujemo, da se bo reševala prednostno, še posebej, ker je na področju šolstva že urejena. Dogovorili smo se, da se v prvi polovici leta 2020 sestavita dve delovni skupini, ki bosta podrobneje proučili zadeve in pripravili predloge zakonskih rešitev.

 

Strokovna ekskurzija v Beograd 3. in 4. oktobra 2019

Tokratna strokovna ekskurzija za direktorje in njihove najbližje sodelavce nas je vodila v glavno mesto Srbije.
V Beogradu smo si ogledali atletsko dvorano, dvorano Pionir, ki je ravno v fazi delne rekonstrukcije, ledeno dvorano in seveda Areno, ki je največji tovrstni objekt na področju bivše države.
Z najodgovornejšimi osebami na teh objektih smo izmenjali izkušnje tako pri gradnji le-teh kot vzdrževanju in rekonstrukciji. Ugotovitve so bile za obe strani zanimive in poučne.
Predstavila sta se nam tudi dva opremljevalce športne infrastrukture – Muskulus, vodilni na področju polaganja kvalitetnega parketa, in Pejkom največji na področju polaganja umetne in hibridne trave na nogometnih igriščih, otroških igrišč in drugih površin namenjenim športu in rekreaciji.
Seveda tudi brez dobre srbske kulinarike na Skadarliji ni šlo….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska Bistrica, 14.6.2019

12. srečanje športnih centrov Slovenije v Slovenski Bistrici

Tokratnega tradicionalnega letnega druženja, ki je bilo 14. junija 2019 v Slovenski Bistrici, se je prvič  udeležilo čez 200 zaposlenih iz športnih zavodov v Sloveniji. Organizatorji (Javni zavod za šport), ki jih je vodil Marjan Štimec, so svoje delo opravili odlično, vzdušje pa je še boljše. Čeprav je na takih srečanjih najbolj pomembno druženje, so najboljši tekmovalci dobili nagrade, najlepšo nagrado pa so v tem vročem junijskem petku dobili pohodniki, ki so se v senci pohorskih dreves odpravili na Vindgard. Sicer pa fotografije povedo več od besed…

 

 

Ljubljana, 2.7.2019

Sestanek predstavnikov Združenja športnih centrov s predsednikom sveta Fundacije za šport

Ožje vodstvo Združenja športnih centrov se je v začetku marca sestalo s predsednikom sveta Fundacije za šport, kjer smo največ časa posvetili tistim temam, ki so seveda najbolj zanimive za upravitelje športnih objektov. Dogovorili smo se, da bo to v bodoče stalna praksa.

 

Ljubljana, 13.9.2018


Minister nagovoril skupščino ZŠCS

Delegate 3. Skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je v uvodu nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Poudaril je pomembnost našega združenja za razvoj športa v Sloveniji. Na presenečenje večine prisotnih, je bil zelo dobro seznanjen s problemi s katerimi se srečujemo pri našem vsakdanjem delu, pa naj si bo to glede klasifikacije poklicev, standardov in normativov ali financiranja in nam obljubil, da se bo v okviru svojih pristojnosti tudi osebno zavzel pri reševanju navedene problematik.

 

3. skupščina ZŠCS

Ljubljana, 13.9.2018


Predlog programa za leti 2019 in 2020 in statut Združenja športnih centrov Slovenije

Program

Predlog statuta

 

Ljubljana, 13.9.2018


Razpis za direktorja ZŠCS

Združenje športnih centrov Slovenije, Partizanska 35, 4000 Kranj, na spletni strani www.sportnicentri.si  objavlja razpis za direktorja ZŠCS.

 

Pogoji za opravljanje dela so:

 • aktivno znanje slovenščine,
 • višja ali visoka izobrazba ekonomske, pravne in druge ustrezne smeri,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih položajih pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čs,
 • organizacijske sposobnosti pri organiziranju in vodenju upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.

Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti:

 • življenjepis in poslovne reference z opisom delovnih izkušenj,
 • potrdilo o izobrazbi,
 • potrdilo o nekaznovanju.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let s skrajšanim delovnim časom. Nastop dela bo predvidoma 2.10.2018. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko imenovana za direktorja.

 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8. dneh od objave na e-naslov vesna.prodan@sport-ljubljana.si. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30.dneh po opravljeni izbiri.

 

Informacije v zvezi z združenjem in tekstom razpisa lahko dobite po elektronski pošti vesna.prodan@sport-ljubljana.si.

 

Tatjana Polajnar

predsednica

 



POROČILA - REPORTS

2. seja UO ZŠCS

 

V sredo10. marca 2021 je bila v Ljubljani 2. redna seja upravnega odbora ZŠCS, na kateri so člani potrdili poročilo o delu ZŠCS za leto 2020 in računovodsko ter finančno poročilo za preteklo leto.

Obravnavali so tudi osnutek finančnega plana za leto 2021, ki je pripravljen skladno z nalogami, ki so načrtovane za letošnje leto.

 

Če bo epidemiološka slika to omogočala, bomo v prvi polovici leta 2021 organizirali naslednje večje dogodke:

- izobraževanje s področja upravljanja z bazeni v Ljubljani,

- novosti pri vzdrževanju naravne trave bodo predstavljene v sodelovanju z NZS na Brdu pri Kranju,

- letna skupščina ZŠCS v maju – lokacija še ni dogovorjena in

- športne igre, katerih gostitelj bo Javni zavod za šport iz Kopra, junija.

 

Predstavljena je bila tudi idejna zasnova nove, modernejše spletne strani.

 

 

ZŠCS ima tudi dva nova člana in sicer STIK iz Laškega in Občino Logatec.

 

 

 

 

Ljubljana, 21. 12. 2020

 

1. seja UO v novem mandatnem obdobju

 

Glavna točka seje je bila obravnava Izhodišč za Programa dela za naslednje mandatno obdobje. Člani UO so v razpravi poudarili, da je program sestavljen dobro, posamezne vsebine so predstavljene kratko in jedrnato. Potrjen je bil tudi Poslovnik o delu UO. Pripravljen je tudi program za 2. srečanje direktorjev in njihovih ožjih sodelavcev in seminar za vzdrževalce travnatih površin.

Sprejet je bil tudi nov član našega združenja - Zavod za znanje Postojna v sklopu katerega so vsi športni objekti.

 

UO je soglasno zavrnil pobudo o znižanju članarine v letu 2021, kakor tudi način podajanja samega predloga. Ocena je bila, da ni vsebinskega razloga za ta korak in, da združenje dela v skladu s planom v okviru zmožnosti. Prav tako sta pred nami dva projekta (obnova ali izdelava spletne strani in katalog športnih centrov), ki bosta zahtevala dodatna finančna sredstva, zato znižanje članarine ne bi bilo smotrno.

 

 

Ljubljana, 26.8.2020

 

20. seja UO ZŠCS

 

Večji del seje je bil posvečen kadrovskim zadevam - priprava predloga novega UO, ki ga bos prejela skupščina 17. septembra in imenovanju direktorja za naslednje mandatno obdobje. Prav tako se nismo mogli izogniti problematiki izvajanja ukrepov COVID 19 na športnih objektih.


Na 19. seji UO smo obravnavali poročilo o poslovanju ZŠCS v letu 2019, računovodske izkaze za preteklo leto in seveda finančno poslovanje.
Enotna ocena je bila, da je združenje v preteklem letu izvedlo vse pomembnejše naloge zapisane v planu dela. Računovodski izkazi so odraz dejanskega stanja našega dela.


Nad pričakovanju pa je bilo finančno poslovanje. Dogovor na začetku leta, da lahko potrošimo samo toliko kot ustvarimo se je izkazalo za pravilno, saj smo ustvarili za 4750 € več prilivov, kot smo imeli odlivov. 

 

Ljubljana, 12. 5. 2020

 

18. seja UO ZŠCS

 

Je bila v celoti posvečena problematiki COVID_19. V uvodu je predsednica izpostavila vrsto odprtih vprašanj vezanih na COVID_19, s katerimi se srečujejo upravljalci športnih objektov.

 

Po razpravi, ki je sledila in v kateri so sodelovali vsi prisotni, smo prišli do naslednjih ugotovitev:

 

 • Ukrepi vlade velikokrat niso reševali problemov, s katerimi se ubadajo upravljalci športne infrastrukture.
 • Ukrepi oziroma navodila NIJZ so pogosto nedorečeni, nejasni in celo protislovni ter težko uporabljivi v praksi.
 • Zavodi morajo največkrat sami pripravljati navodila, pri čemer ni mogoče dobiti podrobnejših usmeritev, zato so izkušnje posameznikov zelo dobrodošle in je zelo koristna izmenjava mnenja in izkušenj, ki jih bomo tudi v prihodnje prepošiljali vsem našim članom.
 • Obveznosti in odgovornosti posameznih deležnikov (upravljalci – uporabniki) velikokrat niso podrobneje opredeljene, zato prihaja do neljubih zapletov, še posebej sedaj, ko se ukrepi počasi rahljajo.
 • Upravljalci izpada prihodkov ne bodo mogli nadomestiti. Zato je treba pripraviti dobro analizo za pogajanja z ustanovitelji ter spremljati in koristiti vse ukrepe, ki jih je za blažitev posledic COVID-19 sprejela vlada. Obstaja bojazen, da slednjih za upravljalce, ki so večinoma posredni proračunski uporabniki ne bo veliko.

 

Ljubljana, 30.6.2020

 

19. seja UO ZŠČC

Obravnavali smo poročilo o delovanju ZŠCS v letu 2020. Ocenili smo, da je bilo slednje v skladu s Programom dela za obdobje 2018 - 2020. Redna letna skupščina je bila v Žalcu, seje UO pa največkrat v Ljubljani, poleg tega pa še v nekaterih drugih mestih po Sloveniji. Veliki korak naprej smo naredili pri dogovoru z resornim ministrstvom glede standardov in normativov za športne objekte.

 

Po nekajletnih prizadevanjih je bil novembra ustanovljen panožni sindikat Upravljalcev športne infrastrukture (SUŠI). Izvedli smo nekaj seminarjev, najbolj odmevni pa je bil na Brdu, ki smo ga skupaj z NZS organizirali na temo vzdrževanje naravne trave. Bili smo tudi na dvodenvni ekskurziji v Beogradu, kjer smo si ogledali vse pomembnejše športne objekte. Konec leta smo organizirali 1. srečanje vodstvenih delavcev športne infrastrukture, ki je bilo zelo dobro obiskano. Pri finančnem poslovanju smo se držali osnovnega vodila, da v tekočem letu ne smemo porabiti več kot ustvarimo. V tem kontekstu smo tudi pripravili finančni plan poslovanja za leto 2020. Redna letna skupščina bo 10. septembra 2020 v Begunjah na Gorenjskem.

 

 

Stožice, 11. 3. 2020

Seminar Nogometna igrišča z umetno travo in igrišča z umetno maso je bil 11. marca v Stožicah.

Kljub temu, da je bila pandemija pred vrati, se je seminarja udeležilo preko 30 slušateljev.

 

V prvem delu je direktor podjetja FIT ŠPORT  predstavil prikaz priprave, izgradnje in vzdrževanja nogometnih igrišč z umetno travo. Zelo zanimiva in koristna je bila tudi razprava samih udeležencev na to temo.

 

V drugem delu pa nam je predstavnik podjetja Taurus iq  predstavil novosti s področja umetnih mas za zunanja in notranja igrišča.

 

Na koncu so si vsi udeleženci z zanimanjem ogledali center Stožice.

 

 

Ajdovščina, 14. 2. 2020

17. seja UO ZŠCS je bila 14. 2. 2020 na sedežu Zavoda za šport v Ajdovščini

Potrdili smo predlog, da se v letošnjem letu pripravi vse potrebno za izid Kataloga športnih centrov Slovenije.

 

Letošnjo skupščin bo koncem aprila ali v začetku maja v Begunjah bo gostil Elan, ki je tudi naš dolgoletni poslovni partner.

 

Seminar Nogometna igrišča z umetno travo in umetni podi bo potekaj 11. marca v Stožicah.

 

Letno srečanje pa bi naj bilo predvidoma sredi junija v Domžalah.

 

Sindikat SUŠI je uradno registriran, sedaj je poteka akcija pridobivanja članstva v tistih sredinah, kjer tega še niso izvedli.

 

 

 

Ljubljana, 28.11.2019

1. letno delovno srečanje direktorjev in njihovih ožjih sodelavcev, članov ZŽCS

Prvi del srečanja je potekal v Stožicah. Predavanje na temo Zakon o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti se je razvilo v zanimivo debato. Seznanili smo se tudi z aktivnostmi glede ustanovitve panožnega sindikata (SUŠI) in prisluhnili direktorju podjetja WISDOM Janiju Gimplju, ki nam je povedal »skoraj vse« o parketih. V drugem delu smo si ogledali primer dobre prakse - prenovljeno dvorano na Brod Vižmarju in gimnastično dvorano s Šport hotelom na Viču.

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 27. 9. 2019

16. seja UO ZŠCS

Člani UO so se na njej seznanili s finančnim poslovanjem v prvem polletju letošnjega leta. Prihodki so nekoliko višji od odhodkov, kar pomeni, da je združenje v tem obdobju poslovalo pozitivno. V skladu s sprejetim statutom je bil določen nov poslovni naslov, in sicer Celovška cesta 25, Ljubljana. Člani UO so se seznanili tudi z aktivnostmi članov sindikata SUŠI, ki bo v kratkem postal reprezentativen sindikat zaposlenih na področju športne infrastrukture, kar pomeni velik korak naprej v prizadevanju priznavanja našega dela s strani države.
Dogovorjeno je tudi bilo, da se v zadnjem četrtletju tega leta začnejo aktivnosti za izdajo kataloga športnih površin članov ZŠCS.
Branko Florjanič je bil soglasno potrjen za generalnega sekretarja ZŠCS za obdobje enega leta.

 

Žalec, 14. 5. 2019

Redna letna skupščina ZŠCS

Redna letna skupščina ZŠCS je bila letos 14. Maja v prestolnici zelenega zlata – Žalcu. Na njej je bilo prisotno 50 od 57 možnih glasov, kar je daleč največ v zadnjem desetletju.
V prvem delu skupščine nas je pozdravil žalski župan, nato pa sta direktorja Elan Invente in DSPOT-a predstavila nekatere vsebinske rešitve, ki so primerne oziroma uporabne za naše člane.
V nadaljevanju skupščine smo potrdili poslovno in finančno poročilo za leto 2018 in finančni plan združenja za leto 2019. Soglasno so bile potrjene tudi spremembe statuta, kot tudi poslovnik o delu.
Po zaključku uradnega dela, so nas gostitelji popeljali po Eko muzeju, kjer smo se seznanili z zgodovino pridelave in predelave hmelja. Svoje druženje smo končali pri fontani piva.

 

Ljubljana, 23.4.2018

15 seja upravnega odbora je bila 11. aprila v Ljubljani
Največ časa so člani UO namenili gradivu za redno letno skupščino, ki bo 14. maja v Žalcu. Obravnavali smo poročilo o našem delu v letu 2018, prav tako tudi finančno. Potrdili smo predlog finančnega poslovanja za letošnje leto na osnovi novembra sprejetega programa dela. Po mnenju lanov UO predlog temelji na realno pripravljenih predpostavkah prihodkov in odhodkov.Predlog sprememb statuta je pripravljen za potrditev na skupščini, kakor tudi poslovnik o njenem delu.

 

Ljubljana, 23.4.2019

Seminar Vzdrževanje nogometnih igrišč z naravno travo 27.2.2019 na Brdu
Seminar je glede števila udležencev postavil NOV REKORD, ki ga bo težko kmalu popraviti, saj jih je bilo prijavljenih čez 90, od tega 56 iz našega Združenja. Prisotni so bili, glede na pogovore med in po seminarju, s samo vsebino, ki je bila podana na zelo praktičen način, izredno zadovoljni, kar je še bolj pomembno kot samo število.
Nekaj fotografij si lahko ogledate na povezavi.
 

 

Ljubljana, 23.4.2019

14. seja upravnega odbora je bila 13. februarja na Ptuju

Člani UO so se seznanili z glavnimi aktivnostmi ZŠCS v prvem polletju letošnjega leta. V aprilu bo v Kopru seminar Upravljanje z bazeni, meseca maja redna letna skupščina v žalcu, v juniju pa vsakoletno srečanje naših zaposlenih v Slovenski bistrici.
Naši zaposleni nadaljujejo z aktivnostmi povezanimi z ustanovitvijo panožnega sindikata.
Zagotoviti zadostno število reševalcev iz vode je problem, s katerim se predvsem v poletnih mesecih srečuje vedno več upravljalcev kopališč, zato bomo organizirali sestanek vseh deležnikov iz tega področja z namenom poiskati rešitve za ta problem.

 

Zapisnik
 

Ljubljana, 30.1.2018


8. seja upravnega odbora združenja

Na seji so člani obravnavali aktivnosti in analizo uvrščanja delovnih mest direktorjev zavodov v plačne razrede. Dolgoletna prizadevanja združenja so se obrestovala. Stanje se je izboljšalo. Direktorji so uvrščeni v višje plačne razrede. Analiza ankete, ki jo je izvedlo združenje med člani je pokazala, da javni zavodi, podjetja, občine in drugi upravljavci infrastrukture potrebujejo stanovsko združenje, ki bo zastopalo njihove interese ter blikovalo standarde in normative upravljanja in vzdrževanja objektov in površin. Člani potrjujejo sedanjo organizacijo in financiranje združenja. Več prihodkov naj se pridobi iz marketinških dejavnosti.

 

Zapisnik »

Brdo pri Kranju, 29.1.2018


Sestanek na Nogometni zvezi Slovenije

Predstavniki Združenja športnih centrov Slovenije in Nogometne zveze Slovenije so potrdili uspešno sodelovanje na področju usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev stadionov in nogometnih igrišč. Organizaciji bosta v sodelovanju z zunanjimi partnerji izvedli seminar in delavnico: Igrišča z umetno travo. Seminar bo potekal 13. marca 2018, v izobraževalnem centru NZS na Brdu pri Kranju.

 

Seminar »

 

MNENJA IN VPRAŠANJA

Pošljite nam vprašanje ali mnenje o infrastrukturi za šport in prosti čas!

Loading form ...

ANKETA

Katere objekte in površine za šport in rekreacijo potrebujete v vašem kraju?

Loading form ...

E-NOVICE

Prijavite se in bodite med prvimi obveščenimi.

Ime
Priimek
E-pošta: (*)
pixel
Odjavi se
pixel

 

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008