pixel
pixel
pixel

Forum Športnih centrov Slovenije

SEMINARJI IN KONFERENCE

Na letnem forumu športnih centrov Slovenije boste direktorjem športnih centrov, zavodov in agencij, vodjem objektov, vzdrževanja ter strokovnim delavcem neposredno predstavili vašo ponudbo blaga in storitev.

 

Na prireditvenem prostoru lahko postavite stojnice s promocijskimi gradivi ter reklamne panoje. Za način prireditve se boste dogovorili z organizatorji foruma.

 

Cena predstavitve vaše ponudbe na forumu je 350 evrov, brez DDV.


pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008