pixel
pixel
pixel

ŠPORTNI CENTRI SLOVENIJE Katalog 2008

S predstavitvijo v publikaciji Športni centri Slovenije, si zagotvite stalno prisotnost pri kupcih vašega blaga in storitev.

 

Združenje športnih centrov Slovenije izdaja publikacijo periodično na dve leti.

 

Publikacija bo predstavila največje športne centre in najsodobnejše športne objekte v državi. Publikacija je namenjena managerjem zavodov, podjetij, občinskih uprav, državnih institucij, športnih organizacij, organizatorjem športnih in drugih prireditev, turističnemu gospodarstvu in agencijam, ki organizirajo programe v Sloveniji.

 

Publikacija bo izdana v tiskani obliki v posebnem formatu A4 in v elektronski obliki.

 

Naklada tiskanega kataloga

2.500 izvodov

 

Uporaba tiskanega kataloga

Ministrstva

Občine

Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas

Mediji

Javnost na recepcijah športnih objektov

Slovenska turistična organizacija

Mednarodni sejmi

Mednarodne konference športnih centrov in dobaviteljev

 

Uporaba E-kataloga

Elektronski katalog bo postavljen na spletno stran združenja

Elektronski katalog bo postavljen na spletno stran IASLIM

Elektronski katalog bo predstavljen v video prezentaciji na mednarodnih sejmih

Elektronski katalog bo predstavljen v video prezentaciji na mednarodnih konferencah

športnih centrov in dobaviteljev

 

Cena oglasov v tiskanem katalogu in e-katalogu

Naslovnica (ena tretina strani) - 3.000 EUR

Zadnja stran (cela stran) - 3.000 EUR

Notranja stran naslovnice (cela stran) - 1.500 EUR

Notranja stran zadnje strani (cela stran) - 1.200 EUR.

Notranja stran (cela stran) – 1.000 EUR

Notranja stran (pol strani) – 850 EUR

Notranja stran (četrtina) - 550 EUR.

  

Tehnični podatki o oglasu

Celostranski oglas – 160 x 220 mm (širina x višina) + dodatek za porezavo 5 mm.

Polstranski oglas – 130 x 90 mm (širina x višina).

Četrtstranski oglas – 60 x 90 mm (širina x višina).

pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008