pixel
pixel
pixel

Pokrovitelj Združenja športnih centrov Slovenije

Združenje športnih centrov Slovenije želi vzpostaviti tesnejše sodelovanje z najboljšimi dobavitelji blaga in storitev ter jih predstaviti članom združenja in širši publiki. Ponuja jim pokroviteljstvo nad združenjem.

 

Združenje nudi pokroviteljem naslednje storitve:

  • »vroča ponudba« za hitre prodajne akcije,
  • predstavitev podjetja in ponudbe v publikaciji Športni centri Slovenije,
  • oglaševanje na spletni strani združenja,
  • predstavitev podjetja in ponudbe na seminarjih, skupščinah in konferencah združenja,
  • predstavitev podjetja in ponudbe na prireditvah združenja,
  • uporaba znaka združenja v dogovorjenih marketinških aktivnostih podjetja (program).

 

Združenje pokrovitelje vključi v svoj informacijski sistem in jih obvešča o programih razvoja  infrastrukture v občinah, investicijah v nove objekte, obnovo in rekonstrukcije starih objektov, delovanju športnih centrov v Sloveniji, uvajanju novih standardov in normativov upravljanja, vzdrževanja in uporabe ter novih tehnologijah v infrastrukturi za šport in prosti čas.

 

Cena pokroviteljstva združenja je 4.000 evrov, brez DDV.


pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008