pixel
pixel
pixel

Katalog dobaviteljev

Stalno prisotnost pri kupcih vaših proizvodov in storitev, si zagotovite s predstavitvijo vaše ponudbe v katalogu dobaviteljev.

 

Združenje športnih centrov Slovenije izdaja publikacijo Katalog dobaviteljev športnih centrov Slovenije. Katalog uporabljajo managerji športnih centrov, zavodov, podjetij, agencij, občinskih uprav in državnih institucij, ki so odgovorni za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture, investicije ter nabavo.

 

Katalog predstavlja dobavitelje, njihovo ponudbo blaga in storitev, reference in strokovna priporočila. 

 

Katalog je v tiskani obliki v formatu A4 in v elektronski obliki.

 

Cena predstavitve vaše ponudbe v katalogu: (1) polovica strani je 550 evrov, brez DDV in (2) cela stran je 1.000 evrov, brez DDV.

 

Za vas lahko izvedemo direktni marketing z osebnimi kontakti z odgovornimi osebami upravljavcev infrastrukture in vam posredujemo poročilo z odzivi potencialnih kupcev na vašo ponudbo. Izvedba direktnega marketinga je predmet posebnega dogovora.


pixel


 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008