pixel
pixel
pixel

Komunikacijski sistemi

September 2006 – junij 2007


Združenje razvija informacijske sisteme za podpodo delovanju upravljavcev športne infrastrukture.

 

Informacijski sistemi bodo vključevali: (1) ustanovitev spletne strani in registracija domene, (2) projekt integralni informacijski sistem športnih centrov Slovenije, ki bo omogočal informacijsko podporo opravljanju poslovnih funkcij, ki so skupne upravljalcem športnih centrov (upravljanje, financiranje, računovodske evidence, »ticketing«, trženje in drugo) ter analizo podatkov, ki bodo med seboj primerljivi in (3) projekt »Sistem brezžičnega dostopa do interneta« v športnih centrih za upravljalce in uporabnike. Projekte bo združenje prijavilo na razpise Ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za financiranje športnih organizacij. Predlog informacijskega sistema bo združenje posredovalo občinam – ustanoviteljicam javnih zavodov, Ministrtvu za šolstvo in šport, svetu Gospodarski zbornici Slovenije in Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zveze za zagotovitev pogojev za izgradnjo informacijskega sistema in vključitev vanj. (4) Sport on Web. Najsodobnejši računalniški program za hitro oblikovanje spletnih strani, registracijo domen, uporabo elektronske pošte in pripravo spletnega prostora za komunikacijo med računalniki.

 

Spletna stran www.sportnicentri.si

15.09.2006 

Specializirano računalniško podjetje Melior d.o.o. je izdelalo najsodobnejšo spletno stran, ki temelji na Lytee načinu razmišljanja. Družina spletnih orodij Lytee omogoča samostojno delo na področju vsebine strani na enostaven način preko spletnega urejevalnika. V arhitekturo Lytee Basic so vključeni naslednji vsebinski moduli: Iskalec, Kazalo, Multilevel – večnivojska navigacija, Novice in Ankete. Vse vsebinske sklope lahko nadzorujemo dvonivojsko:

  • popoln nadzor nad stranjo in vso njeno vsebino preko Lytee vmesnika – administrator,
  • popoln nadzor vidnih vsebin preko enostavnejšega vmesnika sLy, ki deluje neposredno na strani – urednik. 

 

Osnovne vsebinske sklope nadzorujemo preko enostavnega vmesnika sLy, ki deluje neposredno na spletni strani. Dodatno lahko administracijo razširimo na višji nivo, kjer nadzorujemo tudi skrite vsebine in vsebine posebnega pomena z naprednim adminstratorskim vmesnikom Lytee, ki jo ponuja Lytee Basic arhitektura.

 

V nadaljevanju smo stran kot portal ločili na začetno stran in notranje strani. Vsebinski del prve strani je določen in je že v uporabi. Notranje strani portala, pa so nivojsko začrtane in določene, vsebinsko pa se bodo dopolnjevale po potrebi. 

 

V času dodajanja vsebin portalu, smo izvedli izobraževanje in konkretno spoznavanje Lytee okolja, za oblikovalce in pisce spletne strani.

 

Sistem brezžičnega dostopa do interneta
24.11.2006

 

V okviru projekta »Sistem brezžičnega dosptopa do interneta« je izbrano računalniško podjetje razvilo testno brezžično (WiFi) okolje, ki omogoča uporabnikom brezplačen dostop do spleta. Dostopajo lahko vsi, ki imajo ustrezne naprave za brezžični prenos podatkov (telefoni, notesniki). Vspostavitev sistema brezžičnega dostopa je v fazi testiranja.

 

Sport on Web
16.3.2007

 

Združenje je v sodelovanju z računalniškim podjetje Dspot d.o.o. uspelo zagotoviti članom združenja posebno ugodno in prilagojeno ponudbo računalniškega programa, s katerim lahko upravljavci športne infrastrukture oblikujejo svoje spletne strani, hitro in enostavno registrajo domen, uporabljajo elektronsko pošto in urejajo spletni prstor za komunikacijo med računalniki.

pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008