pixel
pixel
pixel

Strokovni seminar in posvet

Perspektive razvoja javne infrastrukture za šport in prosti čas


Združenje športnih centrov organizira strokovni seminar in posvet o perspektivah razvoja javne infrastrukture za šport in prosti čas. Seminar bo potekal v četrtek, 6. decembra 2007 v hotelu Celjska koča, 7 km od Celja (v smeri Laškega).

 

Strokovni seminar in posvet sta namenjena predstavitvi javne infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji ter perspektivah njenega razvoja. Na posvetu bomo preverjali strokovna izhodišča, ki bodo podlaga za izdelavo standardov in normativov načrtovanja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture.

 

Javno infrastrukturo za šport in prosti čas bomo prikazali tudi z vidika trajnostnega razvoja okolja, socialnega managementa ter razvoja novih programov ter najsodobnejših tehnologij.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju ter s svojimi izkušnjami in predlogi sodelujete pri izmenjavi mnenj in iskanju odgovorov na vprašanja razvoja športne infrastrukture v državi, občinah in bodočih regijah.

 

Na seminar vabimo

 

Direktorje direktoratov in sekretarje v resornih ministrstvih, direktorje občinskih uprav in vodje oddelkov za družbene javne službe, direktorje in strokovne delavce športnih centrov, zavodov in agencij, managerje gospodarskih družb, ki načrtujejo, gradijo, opremljajo, upravljajo in vzdržujejo športno infrastrukturo, predsednike in sekretarje republiških panožnih športnih zvez ter urednike in novinarje javnih medijev, ki pokrivajo infrastrukturo za šport in prosti čas.


Program

 

10.00 – 12.00

Javna infrastruktura za šport in prosti čas v Sloveniji

Predstavitev javne infrastrukture za šport in prosti čas. Razvid javnih špotnih objektov. Informacijski sistem Ministrstva za šolstvo in šport. Prostorsko načrtovanje razvoja javne športne infrastrukture. Prostorski plan Republike Slovenije. Izhodišča za urbanistično načrtovanje mreže športnih centrov v bodočih slovenskih regijah.

12.15 – 13.00

Trajnostni razvoj, socialni management in razvoj infrastrukture za šport in prosti čas

Okolje in fizični prostor sta naravni omejitvi urbanizacije in razvoja infrastrukture za šport in prosti čas. Socialni management je sektor, ki povezuje javne interese s podjetništvom in gospodarskim razvojem. Infrastruktura za šport in prosti čas se razvija v pomemben gospodarski sektor. Primer iz Barcelone.

14.30 – 15.15

Predstavitev upravljanja javne infrastrukture v Celju

Sistem upravljanja javne infrastrukture v mestni občini Celje. Koncesije. Financiranje upravljanja in vzdrževanja javne športne infrastrukture. Ustanovitev javnega podjetja. Načrtovanje razvoja in investicije.

15.30 – 17.00

Strokovni posvet “Perspektive razvoja infrastrukture za šport in prosti čas”

Konkretna vprašanja upravljanja javne infrastrukture za šport in prosti čas. Pravno-statusne oblike upravljavcev javne infrastrukture. Javno-zasebno partnerstvo. Zaključki posveta bodo posredovani občinam, ministrstvom, Olimpijskemu komiteju Slovenije in športnim organizacijam.

 

Predavatelji

  • Simon Starček, direktor Direktorata za šport na Ministrtsvu za šolstvo in šport,
  • Izr. prof. dr. Boris Leskovec, Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo,
  • Dušan Božičnik, Generalni sekretar Združenja slovenskih žičničarjev,
  • Jože Jenšterle, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije,
  • Ivan Pfeifer, direktor ZPO JGZ Celje.

 

Datum in kraj

 

Datum: Četrtek, 6. december 2007

Kraj: Hotel Celjska koča (7 km od Celja v smeri Laškega)

 

 

Cena

 

Kotizacija je 180 EUR.

 

 

Popusti

 

Člani združenja imajo 10% popust. Vsak dodatni slušatelj iz iste organizacije ima 5% popust. Vsak slušatelj, ki plača kotizacijo do 30. novembra 2007 ima 5% popust.

 

 

Prijave in informacije

 

Prijave: Preko elektronske prijavnice oz. po pošti na naslov Združenje športnih centrov, Partizanska 37, 4000 Kranj.

 

Informacije: Za dodatna pojasnila smo vam voljo na telefonski številki 041 393 111 ali elektronski pošti info@sportnicentri.si.Prijavnica


Na strokovni seminar in posvet »Perspektive razvoja javne infrastrukture za šport in prosti čas«, ki bo v četrtek, 6. decembra 2007 v Celju, prijavljamo slušatelje:

Polja, označena z zvezdico (*) so obvezna!

Slušatelji

#.Ime in priimek
1. *
2.
3.
4.
5.

Hotel

Polni penzion na osebo, cena penziona je 47 evrov.
Število oseb: *

Plačnik

Naziv podjetja: *
Naslov: *
Kontaktna oseba: *
E-naslov: *
Telefon: *
FAX:
Zavezanec za DDV: * DA NE
Identifikacijska
št. za DDV:
  
What is BotDetect ASP Classic CAPTCHA?
Reload the CAPTCHA code
  
IZJAVA PLAČNIKA

Kotizacijo, ki vključuje predavanja in strokovno gradivo, bomo plačali na transakcijsi račun združenja pri Abanki Vipa d.d. Ljubljana PE Kranj, številka 05100-8012302502.

Sprejemamo navodilo organizatorja seminarja, da lahko pisno odpovemo udeležbo prijavljenih slušateljev, z vračilom plačane kotizacije, do 1.12.2007. Po tem datumu organizatorju seminarja priznavamo pravico, da nam ne vrne vplačane kotizacije. Organizator lahko zaradi objektivnih razlogov zamenja predavatelje ali odpove strokovni seminar in posvet.Prijavnico smo priložili tudi kot priponko, ki jo lahko pošljete po telefaksu ali na naslov Združenje športnih centrov, Partizanska 37, 4000 Kranj.

 

pixelprijavnica
pixel[ 1,374 kb ]


pixel

 

I feel slovenia

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008