pixel
pixel
pixel

Športni centri v Barceloni

UBAE, Unio Barcelonina de Asosiacions Esportives
Barcelona, Španija

27. in 30. september 2007


Združenje športnih centrov Slovenije je v sodelovanju z organizacijo UBAE, Unio Barcelonina de Asosiacions Esportives, organiziralo študijski program v Barceloni v Španiji.

 

Udeleženci

 

Strokovne ekskurzije se je udeležilo 18 udeležencev. To so bili direktorji in strokovni delavci upravljavcev športnih centrov, predstavniki podjetij, dobaviteljev blaga in storitev, spremljevalci in vodstvo ekskurzije. Iz športnih centrov in občin so se študijske ekskurzije udeležili: Ivan Pfeifer, direktor JGZ ZPO Celje, Tatjana Hren, Viktor Kroflič, Jelka Čmer in Dejan Pušnik, strokovni vodje JGZ ZPO Celje, Branko Velišček, direktor Zavoda za šport Tolmin, Velimir Strnad, direktor Zavoda Športni objekti Bežigrad, Marko Trškan, direktor Agencije za šport Ljubljana, Alojz Mavrič, direktor Športnega parka Kodeljevo Ljubljana, Zveza športnih društev Slovan Ljubljana, Branko Pahor in Dušan Lončarevič, strokovni vodji v Javnem zavodu za šport Koper,  Jože Jenšterle, predsednik združenja, Vilma Zupančič, Občina Brežice, Gregor Wagner, DIFA – Trading d.o.o. Radovljica, Branko Skutnik direktor podjetja Hidrosvet d.o.o. Celje, Tatjana Janežič, sekretarka programa in dva spremljevalca udeležencev študijske ekskurzije.

 

Program


UPRAVLJANJE JAVNE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE
SOCIALNI MANAGEMENT


Program je vključeval predavanja in predstavitev socialnega managementa, javno-zasebnega partnerstva, sistem razpisov in pogodbenega urejanja odnosov med lastniki in upravljavci, financiranje in upravljanje športnih „wellness“ centrov, razvoj programov in doseganje kakovosti storitev. Program je vključeval predstavitve in oglede Eurofitness centrov in olimpijskih objektov v Barceloni. Program ogledov športnih centrov, ki je bil načrtovan v soboto, se je spremenil z ogledom objektov v Portu Olimpicu, ki pa ni bil izveden zaradi slabega vremena. Slušatelji študijskega programa so prejeli študijsko gradivo za vsa predavanja in predstavitve športnih centrov.

 

Četrtek, 27.09.2007

Parc Esportiu del Llobregat
Cornellà de Llobregat 

Predstavitev in ogled športnega centra v okraju

Cornellà de Llobregat

Eurofitness UBAE Group

headquarters

Sprejem udeležencev in predstavitev organizacije

Eurofitness UBAE Group. Gil Monroño, predsednik in Montserat Mas, generalna direktorica Eurofitness UBAE Group.

Polisportiu Municipal del Carrer PerillPredstavitev in ogled športnega centra v okraju Perill v centru Barcelone

 

 

Petek, 28.09.2007

Olimpijski center Barcelona
Montjuic

Predstavitev in ogled olimpijskega stadiona, športne dvorane Sant Jordi Arena, olimpijskega bazenskega kompleksa in Univerze športnih znanosti.

Eurofitness UBAE Group headquarters

Predavanje »Znak kakovosti. Kako ga doseči in kako upravljati z njim?« Francesc Arranz, vodja kakovosti upravljanja Eurofitness UBAE Group.


 

Sobota, 29.09.2007

Zona Esportiva Municipal Rambla del Celler
San Cugat 

Predstavitev in ogled Eurofitness centra v okraju San Cugat

Parc Esportiu Municipal Can Drago
Rosseló i Porcel

Predstavitev in ogled Eurofitness centra v okraju Rosseló i Porcel

Eurofitness UBAE Group headquartersPredavanje »Socialni management. Financiranje in upravljanje športnih centrov«. Antonio Llop, vodja razvoja športne infrastrukture Eurofitness UBAE Group.

 


Nedelja, 30.09.2007

Znamenitosti in športna infrastruktura Barcelone

Ogledi z vodenjem

 Potrdilo o strokovnem usposabljanju

 

Slušatelji študijskega programa v Španiji so prejeli Certifikat – Potrdilo o strokovnem usposabljanju v študijskem programu v Barceloni, ki sta ga izdala Združenje športnih centrov Slovenije in UBAE, Unio Barcelonina de Asosiacions Esportives. Potrdilo je namenjeno potrjevanju rednega strokovnega usposabljanja direktorjev, vodij in strokovnih delavcev v javnih zavodih in drugih upravljavcih infrastrukture za šport in prodti čas,  direktorjev, vodij oddelkov in strokovnih delavcev v občinskih upravah ter managerjev v podjetjih, dobaviteljih blaga in storitev.


pixel

 

 

 

Katalog športnih centrov Slovenije

Leto izdaje 2008